U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

25.11.2021 | International work

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Coronavirus – Lov om arbejdsgiveres adgang til pålægge medarbejdere at fremvise coronapas eller lade sig teste er vedtaget

Folketinget har nu vedtaget lovforslaget, som fra den 26. november 2021 vil give arbejdsgivere ret til at kræve gyldigt coronapas og pålægge medarbejdere at blive testet.

Der er ikke blevet indarbejdet nogen materielle ændringer i lovforslaget under Folketingets 2. og 3. behandling af lovforslaget, men der er fremkommet nogle få nye forarbejder. Beskrivelsen i vores tidligere nyhed vedrørende lovforslaget er fortsat stort set dækkende, idet den dog skal læses i sammenhæng med nedenstående tilføjelser. Vores tidligere nyhed kan læses here.

Under Folketingets behandling af lovforslaget har beskæftigelsesministeren besvaret en række spørgsmål. Beskæftigelsesministeren oplyste bl.a., at medarbejderes adgang til at afslå en test på arbejdspladsen og i stedet lade sig teste uden for arbejdspladsen ikke gælder, når der er tale om selvtest. Medarbejdere kan således kun afvise at blive testet på arbejdspladsen, hvis testen foretages af arbejdsgiver eller kolleger.

Herudover blev det bl.a. gjort klart, at arbejdsgivere vil kunne iværksætte et kontinuerligt pålæg til medarbejderne om i en periode at kunne fremvise coronapas eller at blive testet for COVID-19. Et kontinuerligt pålæg om test forudsætter dog, at pålægget forbliver sagligt i hele perioden, og arbejdsgivere bør derfor være opmærksomme på løbende at vurdere sagligheden af sådanne pålæg.

Lovforslaget forventes på baggrund af udmeldinger fra bl.a. Beskæftigelsesministeriet at træde i kraft ved midnat natten til den 26. november 2021. Herefter vil loven indtil videre gælde frem til den 11. december 2021, hvor loven står til at blive ophævet. Det forventes dog, at lovens ophævelse vil blive udskudt, så længe COVID-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.