U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

27.09.2021 | International work

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Coronavirus – frist for slutafregning af lønkompensation for 2020 udskydes

Arbejdsgivere, der ikke når at indberette supplerende dokumentation til Erhvervsstyrelsen til brug for slutafregning for lønkompensation for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 inden fristen den 30. september, vil få fristudsættelse, oplyser styrelsen.

Fristen for at indberette supplerende dokumentation til Erhvervsstyrelsen til brug for styrelsens slutafregning af lønkompensation for perioden fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020 er den 30. september 2021. Vores tidligere nyhed om fristen kan læses here.

I en nyhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside blev det imidlertid i fredags oplyst, at arbejdsgivere, der ikke når at indberette den påkrævede supplerende dokumentation inden for fristen, vil få tilsendt et brev, hvoraf det fremgår, at fristen for indberetning forlænges med 30 dage, dvs. til den 30. oktober 2021. Derudover oplyser Erhvervsstyrelsen, at såfremt arbejdsgivere heller ikke kan nå at indberette den supplerende dokumentation inden den 30. oktober 2021, vil de på virk.dk kunne anmode styrelsen om yderligere 30 dages udsættelse af fristen for indberetning.

Erhvervsstyrelsen har endnu ikke oplyst, om der vil blive fastsat særlige betingelser for, at en anmodning om yderligere fristudsættelse vil blive imødekommet.

Slutafregningen foretages på virk.dk, og selvbetjeningsløsningen kan tilgås here.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.