02.06.2021 | International work

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Coronavirus – forlængelse af flere COVID-19-lovtiltag på arbejdsmarke­det

Regeringen har fremsat et lovforslag, som skal forlænge COVID-19-lovtiltagene om test af tilrejsende arbejdskraft, krav til boliger stillet til rådighed af arbejdsgiver og arbejdsgiveres ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 indtil den 1. november 2021.

Folketinget har under coronapandemien vedtaget en række lovforslag, som har til formål at dæmme op for smitten med coronavirus på arbejdsmarkedet. Som med mange andre tiltag, der er iværksat til bekæmpelse af smittespredning, er der knyttet en såkaldt ”solnedgangsklausul” til disse regler, således at reglerne automatisk ophører til en nærmere bestemt dato, medmindre de inden da forlænges. Reglerne står p.t. til at ophøre den 1. juli 2021. Det foreslås nu, at de tre love i stedet skal ophøre den 1. november 2021. Der er tale om:

  • Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft
  • Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller boliger til rådighed for ansatte
  • Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 mv.

Vores nyhed om loven, der giver arbejdsgivere adgang til under opfyldelsen af visse betingelser at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 samt at oplyse arbejdsgiverne om resultatet, kan læses here.

Loven om arbejdsgiveres pligt til at sørge for, at tilrejsende arbejdskraft bliver testet for COVID-19 inden for 120 timer efter at være blevet testet negativ forud for indrejsen til Danmark samt til at lave en plan for kontrollen heraf, og loven om arbejdsgiveres forpligtelse til at forebygge smitte med COVID-19, når de stiller boliger til rådighed for ansatte fra lovens vedtagelse, har vi skrevet nyhed om here.

Loven om arbejdsgiveres pligt til at sørge for, at tilrejsende arbejdskraft bliver testet, ændres løbende, fx for at fritage visse vaccinerede tilrejsende medarbejdere for kravet, og for at tage højde for, at listen over røde lande/regioner opdateres på ugentlig basis. Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, anbefales derfor at holde sig løbende opdateret om lovens udvikling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.