U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

27.06.2022 | Industrial relations

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Nye regler om løn under barsel på DA/FH-området

DA og FH er blevet enige om at fastholde det hidtidige antal ugers fravær med ret til løn for henholdsvis mødre og fædre, når de nye barselregler træder i kraft til august.

Folketinget vedtog i foråret en ny barselslov, der med virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere indfører en ny orlovsmodel, hvor hver forælder får ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Vores nyhed om den nye barselslov kan læses her.

Mange arbejdsgivere har med spænding afventet, hvordan arbejdsmarkedets parter ville tilpasse overenskomsternes regler om løn under barsel. Nu har DA og FH så indgået en aftale om en overgangsordning for overenskomsternes bestemmelser om betaling under fravær på grund af graviditet og barsel.

Aftalen har virkning for alle overenskomster indgået mellem FH og DA’s medlemsorganisationer, medmindre medlemsorganisationerne selv har etableret en overgangsordning. Hvis medlemsorganisationer senere etablerer deres egen overgangsordning, ophører de med at være omfattet af DA og FH’s aftale.

Der er kun foretaget ganske få ændringer i de eksisterende bestemmelser. Mødre får i stedet for ret til løn under 4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov og 5 ugers øremærket forældreorlov nu ret til løn under 4 ugers graviditetsorlov, 10 ugers barselsorlov og 9 ugers øremærket forældreorlov. Fædres ret til løn under 2 ugers fædreorlov og 8 ugers øremærket forældreorlov forbliver uændret, og det samme gælder forældrenes ret til frit at dele 3 ugers forældreorlov med løn mellem sig.

For adoptanter får den ene forælder ret til op til 10 ugers ”barselsorlov” med løn og 9 ugers øremærket forældreorlov med løn, mens den anden forælder får ret til 2 ugers ”fædreorlov” med løn og 8 ugers øremærket forældreorlov med løn, ligesom også adoptanterne bevarer retten til frit at dele 3 ugers forældreorlov med løn mellem sig. Til forskel fra biologiske forældre bestemmer adoptanter selv, hvem der tager ”barselsorlov” hhv. ”fædreorlov”.

DA og FH’s aftale om overgangsordningen ophører, når de gældende overenskomster er blevet fornyet, hvilket for en række overenskomsters vedkommende vil ske i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2023.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.