03.01.2021 | About us

Written by

Jørgen Vinding
Partner LLM

Tre nye partnere hos Norrbom Vinding

Norrbom Vinding har 1. januar 2018 optaget Søren Skjerbek som partner og udnævnt Rikke Falk Dambo og Rasmus Linding til associerede partnere.

Søren har været ansat ved Norrbom Vinding siden 2005, Rikke siden 2009 og Rasmus siden 2013 – efter 6 års ansættelse i Justitsministeriets Departement.

De tre nye partnere er alle stærkt funderet i Norrbom Vindings specialer. Sørens og Rasmus’ fokus er særligt retssager af enhver art, herunder voldgiftssager, advokatundersøgelser samt rådgivning om kollektive arbejdsretlige spørgsmål. Rikkes fokus er internationale projekter med tilrettelæggelse af bonus- og incentivessystemer på tværs af landegrænser, planlægning af afskedigelsesrunder eller vilkårstilpasninger på tværs af landegrænser – samt løbende rådgivning til såvel danske som udenlandske virksomheder inden for dansk arbejds- og ansættelsesret.

Norrbom Vinding nyder bred anerkendelse som førende i Skandinavien. Firmaets status er senest blevet anerkendt af rankingpublikation Who’s Who Legal, hvor Norrbom Vinding er optaget på listen over førende advokathuse inden for Labor and Employment samt Pension and Benefits ikke blot i Danmark eller Skandinavien, men i hele verdenen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.