Østre Landsret har i dag afsagt dom i klagesag efter undersøgelsesforløb gennemført for TV 2 Danmark

Landsretten stadfæster Advokatnævnets kendelse, og managing partner Christian K. Clasen udtaler i den anledning:

Vi må konstatere, at landsretten har valgt at opretholde Advokatnævnets kendelse i sagen.

Det resultat er vi overraskede over. Nu vil vi nærlæse dommen og overveje, om den skal indbringes for Højesteret. 

Vi har ikke yderligere kommentarer til dommen på nuværende tidspunkt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.