U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

21.03.2022 | Employment law

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

”Slangerenseren”

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at der var grundlag for yderligere godtgørelse end den fastsatte overdragelsessum, og arbejdsgiver var ikke berettiget til prototyper og tekniske tegninger af opfindelsen.

Når en medarbejder har gjort en opfindelse som led i sin beskæftigelse, er arbejdsgiver berettiget til kræve retten til opfindelsen overdraget. Ved overdragelsen er medarbejder berettiget til en rimelig godtgørelse, hvis værdien af opfindelsen overstiger, hvad medarbejder med rimelighed kan forventes at skulle præstere. I denne sag skulle Sø- og Handelsretten blandt andet tage stilling til størrelsen af en godtgørelse for en opfindelse.

Sagen omhandlede en salgsingeniør, som på baggrund af et kundeønske fik udviklingsafdelingen hos arbejdsgiver til at udvikle en ”slangerenser” med det formål, at slangerne skulle renses, inden de blev rullet sammen. Der blev udviklet flere prototyper af slangerenseren og efterfølgende ansøgte salgsingeniøren om patent på opfindelsen. Patentet blev efterfølgende overdraget til salgsingeniørens arbejdsgiver med en godtgørelse på 50.000 kr. I overdragelsesaftalen fremgik, at salgsingeniøren kunne gøre indsigelser mod godtgørelsens størrelse, og sagen blev derfor indbragt for retten.

Ikke yderligere godtgørelse
Ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse tog Sø- og Handelsretten udgangspunkt i opfindelsens værdi, opfindelsens betydning for virksomheden, ansættelsesvilkårene og den betydning, som salgsingeniøren havde haft for opfindelsen. Retten fandt ikke, at der var grundlag for yderligere godtgørelse.

Sø- og Handelsretten fandt heller ikke, at der var grundlag i overdragelsesaftalen for en overdragelse af prototyper og tekniske tegninger af opfindelsen til arbejdsgiver.

Norrbom Vinding bemærker

  • at fastsættelsen af godtgørelsen ved overdragelse af patenter sker på baggrund af en samlet vurdering af de oplistede hensyn i lov om arbejdstagers opfindelser under inddragelse af skønsmands vurdering af opfindelsens værdi.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.