U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

23.01.2023 | Employment law

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Regeringens lovprogram frem til vinterferien

Regeringens lovprogram for perioden frem til vinterferien indeholder en række planlagte lovforslag inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Vi giver her et overblik over de lovforslag fra lovprogrammet, som er særlig relevante for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Som altid følger vi lovforslagenes behandling i Folketinget og vender tilbage med en opdatering, når der er nyt.

Afskaffelse af store bededag som helligdag
Lovforslaget vil indebære, at store bededag anses som en almindelige arbejdsdag fra 2024. Lovforslaget indeholder desuden regler om kompensation til nogle grupper af medarbejdere for den ekstra årlige arbejdsdag. Lovforslaget blev sendt i høring den 12. januar 2023, og vi har skrevet mere detaljeret om lovforslagets indhold here.

Initiativer mod seksuel chikane og smiley-ordning
Regeringen vil med lovforslaget skabe klarere regler i sager om seksuel chikane, forhøje godtgørelsesniveauet i grove sager og skabe en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane. Den ene del af lovforslaget gennemfører trepartsaftalen om at modgå seksuel chikane på arbejdspladser fra marts 2022 og er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag, der bortfaldt som konsekvens af folketingsvalget i 2022. Vi har tidligere skrevet om lovforslaget here.

Den anden del af det kommende lovforslag omhandler en ændring af arbejdsmiljøloven, således at Arbejdstilsynets smiley-ordning kan gælde frem til den 1. juli 2024 i stedet for at udløbe den 1. april 2023. Forslaget om at forlænge ordningen skyldes, at implementeringen af en ny visningsordning, der skulle erstatte den nuværende smiley-ordning i 1. kvartal af 2023, er blevet forsinket.

Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse til direktører i finansielle virksomheder
Regeringen vil med lovforslaget gennemføre en række initiativer i forhold til governance i finansielle virksomheder. Lovforslaget vil bl.a. medføre ændringer i reglerne om egnetheds- og hæderlighedsvurderinger og indføre nye regler for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse til direktører i finansielle virksomheder.

Lovforslaget bygger på en politisk aftale om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne i den finansielle sektor fra juni 2022. Det fremgår af aftalen, at partierne bl.a. har aftalt, at der skal indføres en forpligtelse til at offentliggøre alle fratrædelsesaftaler med en værdi over 2 års vederlag, at fratrædelsesgodtgørelse skal udbetales løbende, og at der skal være mulighed for, at udbetalingen stoppes, hvis forudsætningerne for betaling af fratrædelsesgodtgørelse ikke længere er opfyldt.

International rekruttering
I juni 2022 blev der indgået en politisk aftale om styrket international rekruttering. Regeringen vil på den baggrund fremsætte et lovforslag, der skal indføre en række nye tiltag på dette område.

Regeringen vil for det første etablere en ny supplerende beløbsordning, hvor beløbsgrænsen vil være 375.000 kr. i modsætning til den eksisterende ordning, hvor beløbsgrænsen (i 2023) er 465.000 kr. Derudover vil regeringen for det andet udvide fast track-ordningen, så kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for benytte den, sættes ned fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark.

For det tredje har lovforslaget til formål at indføre et automatisk jobsøgningsophold til dimittender, der skal give adgang til at arbejde i Danmark i en begrænset periode efter endt uddannelse. For det fjerde vil regeringen udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse, og stillingskategorier på listen for personer med en videregående uddannelse skal tidsligst kunne udgå af listen igen efter 2 år.

Endelig foreslår regeringen også at udvide Startup Denmark-ordningen, der giver mulighed for, at en udenlandsk virksomhed, der ønsker at åbne en filial i Danmark, kan søge om opholdstilladelse gennem ordningen.

Hele regeringens lovprogram frem til vinterferien kan læses here.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.