06.01.2021 | Employment law

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Nye autocampere – samme virksomhed?

Overtagelse af aktiver mv. fra virksomhed, der udlejede autocampere, var omfattet af virksomheds­overdragelsesloven, selvom ingen autocampere blev overtaget.

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, hvor der sker en overførsel af en økonomisk enhed, som bevarer sin identitet. Om dette er tilfældet, afhænger bl.a. af, hvilken form for virksomhed der er tale om, herunder om det væsentlige element er arbejdskraften eller driftsmateriellet. I denne sag skulle landsretten forholde sig til virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved udlejning af autocampere.

Sagen omhandlede en bookingchef hos en virksomhed, som udlejede autocampere. I december 2017 fik bookingchefen ikke sin løn, hvorfor hun med virkning fra 17. januar 2018 hævede ansættelsesforholdet. Udlejningsvirksomheden blev kort efter taget under konkurs, og bookingchefen blev ansat hos en anden udlejningsvirksomhed.

Bookingchefen mente, at den nye arbejdsgiver skulle betale manglende løn mv., idet der var sket en virksomhedsoverdragelse som følge af, at bl.a. hjemmeside og bookingsystem var blevet overtaget fra hendes tidligere arbejdsgiver. Det var også samme ledelsesperson, lejemål og stort set samme navn. Autocamperne var dog ikke de samme, idet den tidligere arbejdsgiver havde misligholdt kontrakterne, som derfor var blevet ophævet.

Ingen regel uden undtagelse
Landsretten lagde til grund, at udlejning af autocampere er en aktivitet, hvor de fysiske elementer – autocamperne – udgør det væsentlige element i driften. Manglende overtagelse heraf vil derfor som det klare udgangspunkt føre til, at der ikke er tale en enhed, der har bevaret sin identitet.

Landsretten konstaterede herefter, at en række aktiver mv. var overtaget – men ikke autocamperne. Efter en helhedsvurdering fandt landsretten imidlertid, herunder henset til at leasingaftalerne var ophævet, og at det derfor ikke var muligt at indtræde heri, grundlag for at fravige udgangspunktet. Det var altså – uanset autocamperne ikke var de samme – en økonomisk enhed, der havde bevaret sin identitet.

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt således anvendelse. Herefter udestod blot spørgsmålet om, hvorvidt bookingchefens ansættelsesforhold bestod på overtagelsestidspunktet. Ansættelsesforholdet var ifølge landsretten ophævet med virkning fra den 17. januar 2018, hvorfor det ikke bestod på overtagelsestidspunktet. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at landsretten – i overensstemmelse med fast retspraksis – sondrer mellem, hvilken form for virksomhed der er tale om, herunder om arbejdskraften eller driftsmateriellet er det væsentlige element i driften,
  • at manglende overtagelse af væsentlige fysiske elementer – som f.eks. busser, skraldebiler eller som her autocampere – som det klare udgangspunkt fører til, at der ikke er tale om en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, men
  • at dette udgangspunkt dog efter en konkret vurdering kan fraviges.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.