U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

14.11.2022 | About us

Written by

Elsebeth Aaes-Jørgensen
Partner LLM

Mindeord for Mariann Norrbom

Stifter af advokatfirmaet Norrbom Vinding, tidligere advokat Mariann Norrbom, er i sidste uge gået bort efter længere tids sygdom, 73 år gammel. Selvom Mariann Norrbom gik på pension for knap 6 år siden, sætter hendes virke og hendes ånd stadig sit præg på vores firma.

I sit virke som advokat var Mariann Norrbom en af pionererne inden for specialet arbejds- og ansættelsesret, hvor hun var en af de første til at få øje på specialet som en disciplin for privatpraktiserende advokater.

Det var noget af en tilfældighed, at Mariann Norrboms speciale blev arbejds- og ansættelsesretten. Da de første sager inden for feltet landede hos det daværende Advokaterne Ny Vestergade i starten af 1980’erne, var der ingen på kontoret, der kendte noget til området. Derfor havnede sagerne hos den unge medarbejder, som så måtte sætte sig ind i dette nye retsområde.

Den opgave løste hun til fulde. Blandt andet repræsenterede hun Amtsrådsforeningen i forbindelse med den store HT-konflikt. Konflikten endte med at koste den faglige organisation en klækkelig bod: 20 mio. kr. Her knap 40 år senere står den stadig som danmarkshistoriens største.

Senere fulgte en række andre retssager, der også havde offentlighedens bevågenhed. Max Blicher-Hansen-sagen, hvor en brandmand ikke ønskede at være medlem af den samme faglige organisation som sine kolleger. Resultatet var arbejdsnedlæggelser, afskedigelse af brandmanden, en indenrigsministeriel annullation af afskedigelsen – og ikke mindre end tre omgange i Højesteret, før sagen endeligt fandt sin afslutning ved Højesteret i 1997.

Tørklædesagen, hvor Højesteret i 2005 nåede frem til, at en supermarkedskædes beklædningsregler, som forbød al hovedbeklædning for medarbejderne, ikke udgjorde ulovlig forskelsbehandling grundet religion.

I det hele taget var Mariann Norrbom den advokat, både offentlige og store private arbejdsgivere gik til, når sagerne var komplekse eller højprofilerede.

Gennem årene blev det til et utal af retssager både ved de civile domstole og i det fagretlige system. EU-Domstolen nåede også at få hendes besøg. Og mere end én gang blev det til døgnlange forløb i Forligsinstitutionen, når kollektive overenskomstforhandlinger trak ud. Adskillige højprofilerede advokatundersøgelser stod Mariann Norrbom også i spidsen for.

Da hun i 1998 sammen med advokat Jørgen Vinding grundlagde advokatfirmaet Norrbom Vinding, skete det i en tid, hvor trenden pegede i retning af full service-firmaer. Men Mariann Norrbom så som en af de første perspektivet i, at HR-juraen kunne danne basis for et specialistfirma.

Gennem årene lagde Mariann Norrbom mange kræfter i det kollegiale virke, både inden for og uden for Danmarks grænser. Hun var allerede fra 1980’erne aktiv i International Bar Association (IBA), hvor hun endte på formandsposten for den arbejdsretlige sektion. Derefter var hun i 2010 med til at etablere GEI, Global Employment Institute.

Da Dansk Forening for Arbejdsret blev stiftet i 1989, kom hun fra starten i bestyrelsen, hvor hun havde sæde indtil 2007. I 1996 var hun en af de bærende kræfter bag etableringen af EELA – European Employment Lawyers’ Association, hvor hun herefter i en årrække var Danmarks repræsentant i bestyrelsen. Det var også hendes blik for det internationale, der gjorde, at Norrbom Vinding kom med i Ius Laboris, fra alliancen blev grundlagt i 2001. Også i ledelsen af Ius Laboris spillede hun i en årrække en central rolle.

Derudover fandt hun tid til at være censor på Københavns Universitet, beneficeret advokat for Højesteret og bidrage til diverse arbejds- og ansættelsesretlige håndbøger, festskrifter og nyhedsservices.

Mariann Norrbom nød stor international anerkendelse, hvilket bl.a. viste sig i de årlige ranking-publikationer, hvor hun konsekvent blev vurderet til at være blandt de allerbedste advokater inden for specialet, også på verdensplan. Da H.G. Carlsen-prisen i 2010 for første gang blev uddelt af AnsættelsesAdvokater, var Mariann Norrbom den ene af de to prismodtagere.

Hos Norrbom Vinding vil vi ikke alene huske Mariann for, hvad hun gjorde. Vi vil frem for alt huske hende for, hvem hun var. Hun formåede at kombinere uovertruffent juridisk håndværk med eminent blik for det strategiske, forretningsforståelse med menneskeligt perspektiv og en enorm arbejdskapacitet med evnen til også at insistere på plads til livskvalitet og gode stunder. Marianns menneskelige kvaliteter var unikke, og hun havde som grundlægger af vores firma et helt særligt blik for, hvad der skal til for at få mennesker til at vokse og trives på en arbejdsplads.

Selvom det er nogle år siden, Mariann stoppede sit virke hos Norrbom Vinding, bygger firmaet stadig på de værdier, hun grundlagde firmaet på. Midt i sorgen over at hun ikke er iblandt os længere, er vi her hos Norrbom Vinding stolte over, hvad hun nåede og gav videre til alle os, der i dag udgør firmaet.

Mariann efterlader sig sin ægtefælle (Norrbom Vindings managing partner Jørgen Vinding), sine to børn og syv børnebørn.

Æret være hendes minde.