10.03.2022 | Employment law

Written by

Ditte Damsgaard
Senior Associate

Lovforslag om øremærket barsel vedtaget

Folketinget har nu vedtaget ændringerne i barselsloven, der bl.a. indeholder de nye regler om øremærket barsel, der træder i kraft den 2. august 2022.

Folketinget har nu vedtaget lovforslaget, der indeholder en række ændringer til barselsloven, herunder en ny orlovsmodel, hvor hver forælder får ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Formålet hermed er at understøtte, at begge forældre tager del i orloven med barnet. Samlet svarer de 48 uger med barselsdagpenge til retten efter de nuværende regler. Hver forælder vil kunne overdrage op til 13 ugers ikke-øremærket orlov til den anden forælder.

Den nye orlovsmodel træder i kraft den 2. august 2022 og gælder for forældre til et barn, der er født på denne dag eller senere.

Lovændringen kommer også til at have betydning for soloforældre og LGBT+ familier, idet der bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre. De særlige tiltag for soloforældre og LGBT+ familier træder i kraft fra 1. december 2023 og gælder for forældre til et barn, der er født den 1. januar 2024 eller senere.

Vi har tidligere beskrevet det fremsatte lovforslag mere detaljeret here.

Det bemærkes, at der under lovbehandlingen alene er sket ganske små præciseringer. Det er bl.a., præciseret, at en kvindelig lønmodtagers forpligtelse til forud for barnets fødsel at orientere sin arbejdsgiver om, om hun ønsker at overdrage sin ret til fravær inden for de første 10 uger efter fødslen, også indebærer en pligt til at oplyse, hvorvidt hun ønsker at afholde forældreorlov i denne periode i stedet for at genoptage arbejdet. Tilsvarende vil fædre og medmødre skulle underrette om, hvilken type og hvor meget orlov de ønsker at holde inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.