U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

23.02.2022 | Employment law

Written by

Rikke Falk Dambo
Partner

Knas i kulissen

Det var sagligt at opsige en designer på et teater, som ikke ville acceptere en omstrukturering, og som havde udtalt sig kritisk i lokalpressen.

Det følger af funktionærloven og af de fleste overenskomster, at en opsigelse skal være saglig. Er opsigelsen begrundet i medarbejderens forhold, er det ofte et krav, at der er givet en forudgående advarsel. Men gælder det også, hvis en medarbejder ikke vil acceptere en omstrukturering og i stedet vælger at udtale sig kritisk til lokalpressen? Det skulle Vestre Landsret bl.a. tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en designer, som i en årrække havde været ansat på et teater. Designeren havde internt over en periode tilkendegivet sin utilfredshed med ledelsesstrukturen på teateret – navnlig over en medarbejder, som var gift med teatrets direktør, og som designeren mente overskred sine ledelsesmæssige beføjelser.

Teatret gennemførte en omstrukturering, som bl.a. medførte, at den pågældende medarbejder, som var gift med direktøren, blev kunstnerisk chef og dermed formelt leder for designeren. Designeren fik samtidig frataget sin ledelsesfunktion. Herefter sygemeldte designeren sig med henvisning til de nye arbejdsforhold. Og da han senere blev præsenteret for en fratrædelsesordning, gentog han blot sin kritik.

Nogle uger senere gik han til lokalpressen, hvor han i en artikel med overskriften ”Knas i kulissen” udtalte, at den kunstneriske chef ikke var en ”holdspiller”. Designeren sendte også en mail til teatret, hvor han skrev, at tillidsmanden stod på ledelsens side, at der var flere ting, der burde blive kastet lys over, og at han overvejede at raskmelde sig, hvilket teatret jo så måtte forholde sig til. Teatret afskedigede herefter designeren pga. uoverensstemmelserne om ledelsesstrukturen og grundet udtalelserne i lokalpressen.

Designeren indbragte sagen for domstolene, bl.a. fordi han mente, at udtalelserne i lokalpressen lå inden for hans ytringsfrihed.

Han hverken kan eller vil
Landsretten lagde til grund, at designeren i en periode på ca. 5 måneder forud for opsigelsen vedvarende havde udtrykt utilfredshed med ledelsesstrukturen på teateret, men at teatret havde forholdt sig til denne kritik – herunder iværksat en strukturændring.

Designeren havde imidlertid fortsat afvist at indordne sig under ledelsens beslutninger, ligesom designeren – da han blev tilbudt en fratrædelsesaftale – blot havde gentaget sin kritik og bl.a. skrevet i en mail, at det var en ”magtdemonstration”, når ledelsen valgte at gøre den kunstneriske chef til hans leder.

Herudover var udtalelserne til lokalpressen ifølge landsretten illoyale og egnede til at skade teatret, ligesom udtalelserne var motiveret af en personlig stridighed og ikke af afdækning af forhold af offentlig interesse. Den efterfølgende mail, designeren sendte, måtte for teatret – uanset bemærkningen om, at designeren overvejede at raskmelde sig – fremstå, som om han fortsat hverken ville eller kunne arbejde med teatrets nuværende ledelse.

Landsretten mente på denne baggrund, at afskedigelsen var saglig. Dette, uanset at designeren ikke havde fået en forudgående advarsel.

Byretten var kommet til samme resultat.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen illustrerer, at det ved en saglighedsvurdering i forhold til medarbejdere, der ikke er omfattet af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, kan tillægges vægt, om medarbejderens offentligt fremsatte ytringer kan anses som illoyale, og
  • at det ikke nødvendigvis er et krav, at der er givet en forudgående advarsel, når der fx ligger et længere forløb forud for afskedigelsen, og hvor arbejdsgiver har iværksat tiltag i forsøget på at løse situationen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.