En arbejdsgruppe under Advokatrådet har udarbejdet en ny vejledning om advokatundersøgelser.

read more