U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

27.06.2023 | Employment law

Written by

Rikke Falk Dambo
Partner

Grå hår trumfer ikke

Det var ikke usagligt at afskedige to medarbejdere med henholdsvis 16 og 18 års anciennitet som led i et større antal afskedigelser på grund af ordrenedgang.

I en arbejdsmangelsituation, hvor det er nødvendigt at afskedige et større antal medarbejdere, har arbejdsgiveren i medfør af ledelsesretten et vidt skøn med hensyn til at afgøre, hvilke medarbejdere der ud fra saglige kriterier bedst kan undværes. Men i hvilket omfang er arbejdsgiveren forpligtet til at tage hensyn til de enkelte medarbejderes anciennitet? Det skulle opmanden tage stilling til i denne afskedigelsesnævnssag.

Sagen handlede om en betonvirksomhed, der i perioden fra april til december 2022 oplevede en betydelig nedgang i ordrebeholdningen. For at tilpasse antallet af medarbejdere til den faldende ordrenedgang besluttede virksomhedens ledelse derfor at gennemføre et større antal afskedigelser på en af virksomhedens fabrikker. I løbet af foråret 2022 opsagde betonvirksomheden derfor 22 medarbejdere, herunder to produktionsmedarbejdere med henholdsvis 16 og 18 års anciennitet.

Udvælgelsen af, hvilke medarbejdere der skulle afskediges, blev drøftet på flere møder i ledelsesgruppen, hvor de enkelte medarbejdere blev gennemgået og vurderet i forhold til kriterierne samarbejde, effektivitet og fleksibilitet. Virksomheden havde på den baggrund udarbejdet en oversigt over samtlige medarbejdere, der med farvekoder (rød, gul og grøn) markerede, hvilke medarbejdere virksomheden bedst kunne undvære. Anciennitet blev ved udvælgelsen kun tillagt særskilt vægt, hvis den var på over 25 år.

De to medarbejderes faglige organisation anlagde efterfølgende sag mod virksomheden, idet den faglige organisation mente, at afskedigelserne af de to medarbejdere var usaglige. Den faglige organisation var ikke uenig i, at der på afskedigelsestidspunktet var behov for at afskedige et større antal medarbejdere på grund af arbejdsmangel, men gjorde gældende, at selve udvælgelsen af de to medarbejdere ikke havde været saglig, da deres høje anciennitet skulle have været tillagt større vægt.

Afskedigelserne var saglige
Opmanden bemærkede, at i en arbejdsmangelsituation, hvor det er nødvendigt at afskedige et større antal medarbejdere, har arbejdsgiveren i forhold til medarbejdere, der ikke nyder en særlig ansættelsesretlig beskyttelse, et vidt skøn med hensyn til at afgøre, hvem der ud fra saglige kriterier bedst kan undværes.

På baggrund af bevisførelsen fandt opmanden, at udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges, var sket på baggrund af en grundig proces og ud fra saglige kriterier.

Det forhold, at virksomheden kun havde tillagt medarbejderes anciennitet særskilt betydning, hvis ancienniteten var på 25 år eller derover, kunne ifølge opmanden ikke føre til, at afskedigelserne af de to medarbejdere var usaglige.

Virksomheden blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at en arbejdsgiver har et vidt skøn ved vurderingen af, hvem der bedst kan undværes, når udvælgelsen finder sted på baggrund af saglige kriterier, og
  • at høj anciennitet ikke nødvendigvis behøver at udgøre en del af kriterierne.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.