U

Knowledge

News

People

Events

About us

Careers

Loading Events

« Arrangementer

  • This event has passed.

Nye regler om gennemsigtige ansættelsesvilkår

16. November 2022 @ 13:05 - 14:00

Free

Nye regler om gennemsigtige ansættelsesvilkår

Beskæftigelsesministeriet har sendt et udkast til en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår i høring, og det er pt. planen, at de nye regler skal træde i kraft den 1. januar 2023. På webinaret kommer vi rundt om de nye regler, og vi giver vores bud på, hvad der skal til for at komme i mål med implementeringen.

16

November, 2022
Kl. 13.00 – 14.00

Webinaret er gratis

Oplægsholdere

Sara Baldus
Senior Associate

Christian K. Clasen
Partner

Hent invitationen here

I 2019 blev direktivet om gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår vedtaget. EU’s medlemsstater fik en frist til den 1. august 2022 til at implementere direktivet i national ret. Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg, hvor processen startede, havde imidlertid brug for ekstra tid til at få udarbejdet et forslag, og derfor kom Beskæftigelsesministeriets udkast til ny lovgivning først i august med forventet ikrafttrædelse den 1. januar 2023.

Det er planen, at en ny lov om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår skal erstatte den nugældende ansættelsesbevislov, der bygger på et EU-direktiv fra 1991.

Med udkastet til lovforslag lægges der op til, at loven skal finde anvendelse på endnu flere medarbejdere, særligt deltids- og korttidsansatte, og listen over de oplysninger, der skal med i ansættelseskontrakten, bliver mere omfattende. Derudover indeholder udkastet til lovforslag regler om en række materielle rettigheder i ansættelsesforholdet, fx adgang til bibeskæftigelse.

På dette webinar vil vi komme rundt om de nye regler med fokus på deres betydning for indgåelsen af ansættelsesaftaler, arbejdsgivers forpligtelser og de udfordringer, som særligt de nye regler om de materielle ansættelsesvilkår kan give anledning til. Desuden ser vi på, hvordan HR kan komme i mål med compliance i forhold til de nye regler – hvilke ændringer kræves der nu, og hvilke ændringer er nødvendige hen ad vejen.

Norrbom Vinding inviterer til webinar, hvor vi bl.a. stiller skarpt på:

  • Ændrede krav til indholdet af en ansættelsesaftale sammenholdt med de nugældende regler
  • De nye materielle rettigheder i ansættelsesforhold
  • Hvad de nye regler får af betydning for medarbejderes ret til at påtage sig bibeskæftigelse og hverv uden for ansættelsesforholdet
  • Hvilken betydning de nye regler får for medarbejdere ansat på deltid, kort tid og medarbejder uden en fast eller aftalt arbejdstid
  • Hvordan processen med compliance skal gribes an – hvad er nødvendigt at ændre i forhold til nuværende medarbejdere (skal alle medarbejdere have nyt tillæg til deres ansættelsesbeviser?) og fremtidige rekrutteringer
  • Beskyttelse og retsmidler – de mulige konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes

Details

Date:
16. November 2022
Time:
13:05 - 14:00
Cost:
Free
Event Category:
Event Tags:

Organiser

Norrbom Vinding