U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Ikke nødvendigt at fortælle om en medarbejders lange fingre

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af en købmand for at have videregivet oplysninger om strafbare forhold til en medarbejders arbejdsgiver uden samtykke

Written by

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Sofie Draborg

Efter databeskyttelsesloven må der kun videregives oplysninger om strafbare forhold om en person, hvis det sker med samtykke eller til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. I denne sag skulle Datatilsynet tage stilling til, hvorvidt det var i orden, at en købmand orienterede en arbejdsgiver om en medarbejders strafbare forhold.

Baggrunden for orienteringen var, at den pågældende var blevet forment adgang til købmandsforretningens lokaliteter som følge af berigelseskriminalitet. Denne oplysning videregav købmanden til butikschefen i den bagerbutik, hvor den pågældende var ansat, idet bagerbutikken delte areal med købmandsforretningen. Medarbejderen blev herefter bortvist fra sin stilling i bagerbutikken. Efterfølgende klagede medarbejderen til Datatilsynet over denne videregivelse af oplysninger.

Købmanden argumenterede for, at det havde været nødvendigt at orientere bagerbutikkens butikschef om, at medarbejderen var blevet forment adgang til købmandsforretningens arealer, og at medarbejderen derfor ikke havde mulighed for at varetage sit arbejde i bagerbutikken.

Hensynet til medarbejderen
Datatilsynet udtalte, at købmandens videregivelse af oplysninger om medarbejderens berigelseskriminalitet til butikschefen for bagerbutikken var årsagen til bortvisningen af klager, men at denne videregivelse af oplysninger ikke var nødvendig for at varetage købmandsforretningens legitime interesser.

Datatilsynet fandt nemlig, at oplysningerne til bagerbutikkens butikschef burde have været begrænset til information om, at medarbejderen var blevet bortvist fra købmandsforretningens arealer og som følge heraf ikke kunne få adgang til bagerbutikken.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at selvom det kan være relevant viden for en arbejdsgiver, at en medarbejder er blevet forment adgang til arbejdsgivers lokaliteter grundet berigelseskriminalitet, er dette ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til, at det kan anses for nødvendigt at videregive oplysning om årsagen til adgangsbegrænsningen, og
  • at der altid må foretages en konkret afvejning af, hvilke oplysninger det kan anses for nødvendigt at videregive for at varetage en virksomheds legitime interesser, hvorfor købmanden i den konkrete sag burde have indskrænket sig til at oplyse arbejdsgiveren om, at medarbejderen i bagerbutikken var blevet forment adgang til forretningsarealet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.