U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

  • | Private virksomheder såvel som offentlige myndigheder

  • | Offentlige arbejdsgivere

Chikane af offentligt ansatte – ændring af reglerne om aktindsigt

Online webinar

Den 1. juli 2024 træder nye regler, der skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i aktindsigtssager, i kraft. På webinaret gennemgår vi de nye regler samtidig med, at vi gennemgår offentlige myndigheders muligheder for at beskytte deres medarbejdere mod chikane fra borgere.

Læs mere