U

Knowledge

News

People

Events

About us

Careers

Loading Events

« Arrangementer

  • This event has passed.

HR-juraKonference 2023

29. November 2023 @ 9:00 - 17:00

HR-juraKonference 2023

Kom med til en dag fyldt med aktuelle temaer og masser af netværk, når vi sammen med Center for Ledelse afholder årets HR-juraKonference

29

november 2023
Kl. 09.00 – 17.00

CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø, eller online

Både HR-juraen og teknologien udvikler sig med rivende hast. Bl.a. giver den øgede adgang til remote working og anvendelsen af kunstig intelligens nye HR-juridiske udfordringer. Samtidig er der sket store ændringer i bl.a. reglerne om ansættelsesbeviser og i barselsloven, ligesom det øgede fokus på det psykiske arbejdsmiljø stiller nye krav til virksomhederne.

Og så er der nyt om arbejdstid – Beskæftigelsesministeren har sendt et længe ventet lovforslag om bl.a. arbejdsgivers pligt til at registrere medarbejderens daglige arbejdstid i høring.

På konferencen klæder vi dig på til at håndtere alle de nye udfordringer og ændringer i praksis med dagens temaer:

  • Remote working – relevante problemstillinger i forhold til HR-jura, skat og social sikring: I mange virksomheder er der både hos ledelsen og blandt medarbejderne et ønske om, at der skal være vide rammer for remote working. Men er det nu helt uproblematisk, at medarbejderen arbejder fra sin bopæl i Sverige, holder en arbejdsferie i feriehuset i Frankrig eller passer jobbet fra Dubai, hvor ægtefællen er udstationeret? For hvad gælder der egentlig i forhold til HR-juraen, skat og social sikring, når medarbejderen arbejder fra udlandet?
  • Ansættelsesbeviser – en status på de erfaringer, vi har gjort os siden lovændringen i sommer: Vi ser bl.a. på, hvad pligten til at oplyse om sociale sikringsordninger omfatter, og hvordan det nye forbud mod begrænsning af bibeskæftigelse håndteres i praksis.
  • Nyt fra Folketinget: Hvad kan vi forvente af folketingsåret 2023/2024 – vi kaster et blik på regeringens lovprogram.
  • Barsel – en opdatering på den nye barselsordning: Vi samler op på erfaringer, fortolkninger m.v. vedrørende den nye barselsordning. Vi ser også på, hvad den nye adgang til at overdrage orlov til nærtstående og sociale forældre for børn, der bliver født fra den 1. januar 2024, betyder for virksomhederne.
  • Lovforslag om bl.a. registrering af arbejdstid: På baggrund af en række afgørelser fra EU-domstolen om fortolkningen af EU’s arbejdstidsdirektiv er der nu ændringer på vej i arbejdstidsdirektivloven. Ændringerne indebærer bl.a., at virksomheden bliver forpligtet til at indføre et system til registrering af den enkelte medarbejders daglige arbejdstid. Vi ser nærmere på konsekvenserne af de nye regler.
  • AI – HR-juridiske vinkler på anvendelsen af kunstig intelligens: Fagre nye verden – ChatGPT og alle de andre AI-værktøjer er kommet for at blive. Til stor værdi for mange virksomheder. Vi giver en introduktion til den nye teknologi og de muligheder, den giver virksomhederne i forhold til medarbejderne. Vi ser også på, hvad man som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på i takt med, at anvendelsen af kunstig intelligens bliver mere og mere udbredt – herunder hvorfor man som virksomhed bør overveje at implementere en politik for medarbejdernes brug af AI-værktøjer, og hvad man især skal have fokus på i den forbindelse.
  • Nyt fra domstolene og fra EU: Hvad er status på EU-direktivet om løngennemsigtighed, som skal sikre ligeløn mellem mænd og kvinder? Og hvad har EU ellers i støbeskeen? Vi gennemgår også den nyeste retspraksis fra de danske domstole og EU-Domstolen.
  • Arbejdsgivers ansvar for det psykiske arbejdsmiljø: Der er gennem de senere år kommet et øget fokus – herunder fra Arbejdstilsynet – på det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder arbejdsgivers ansvar for at sikre, at ingen medarbejdere udsættes for krænkende handlinger, men også de særlige udfordringer, der er forbundet med stor arbejdsmængde og tidspres samt arbejde, hvor medarbejderne udsættes for trusler og chikane i forbindelse med arbejdets udførelse. Men hvad er egentlig virksomhedens forpligtelser – både når det kommer til at sætte rammerne for arbejdets udførelse og til at håndtere konkrete sager om f.eks. chikane, mobning og stor arbejdsmængde? Og hvad siger den seneste retspraksis om konsekvenserne, hvis virksomheden ikke lever op til sit ansvar?

Se det fulde program og tilmeld dig here.