Vigepligt i lagerhallen

Selvom en truckfører to gange inden for kort tid havde overtrådt færdselsreglerne under kørsel på et lager, var en opsigelse ikke saglig. Truckføreren havde 31 års anciennitet og skulle derfor i stedet have været omplaceret.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Hvis en medarbejder under udførslen af sit arbejde tilsidesætter regler og forskrifter, og derved udsætter sig selv eller sine kollegaer for fare, vil det som udgangspunkt være sagligt at opsige ansættelsesforholdet. Der kan imidlertid være så særlige omstændigheder, at en opsigelse ikke er den rette sanktion. Det er denne afgørelse fra Afskedigelsesnævnet et eksempel på.

Sagen handlede om en truckfører på lageret hos en større dansk virksomhed. Han havde været ansat i 31 år. På lageret gjaldt almindelige færdsels- og sikkerhedsregler.

Inden for kort tid var truckføreren involveret i to uheldige hændelser.

Ved den første hændelse overtrådte truckføreren i forbindelse med et venstresving sin ubetingede vigepligt. Heldigvis holdt en modkørende truck tilbage, og en kollision blev undgået. For denne hændelse modtog truckføreren en skriftlig advarsel.

To måneder senere kørte truckføreren op i en forankørende el-truck, der trak en række vogne. Påkørslen skete for at markere, at el-trucken spærrede vejen for truckføreren. Episoden blev meldt til ledelsen, som fandt kørslen uforsvarlig, og truckføreren blev opsagt.  

Opsigelsen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet af truckføreren og hans faglige organisation, som primært nedlagde påstand om, at opsigelsen skulle annulleres.

Praksis at puffe
Afskedigelsesnævnet fandt, at det var berettiget, at truckføreren havde modtaget en skriftlig advarsel for den første hændelse. Om hændelse nummer to fandt Afskedigelsesnævnet, at truckførerens forsætlige påkørsel af el-trucken indebar en så stor risiko for skade, at det var berettiget, at virksomheden fratog ham opgaven som truckfører.

Afskedigelsesnævnet var dog samtidig af den opfattelse, at hændelserne ikke var af en så graverende karakter, at en opsigelse af ansættelsesforholdet var saglig. Afskedigelsesnævnet lagde særlig vægt på truckførerens meget lange anciennitet og det faktum, at de øvrige truckførere havde udfyldt erklæringer, hvori de indrømmede, at det var fast praksis at ”puffe” til forankørende trucks, når de holdt i vejen.

Afskedigelsesnævnet fandt, at truckføreren i stedet skulle have været omplaceret til en stilling, der ikke indebar truckkørsel. Da samarbejdet mellem truckføreren og virksomheden ikke i øvrigt havde taget skade, blev opsigelsen annulleret.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen, der er konkret begrundet, ikke ændrer på, at det som udgangspunkt vil være sagligt at afskedige en medarbejder, som har tilsidesat regler og derved udsat sig selv eller sine kollegaer for fare under udførslen af arbejdet, men
  • at det i denne sag blev afgørende, at medarbejderen havde mere end 31 års anciennitet, og at det tilsyneladende var fast praksis blandt nogle af truckførerne at ”puffe” til forankørende køretøjer.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet