Vejledning om samtykke

I dag er der 191 dage til databeskyttelsesforordningens ikrafttræden, og i den ‎forbindelse er fjerde vejledning om forordningen nu offentliggjort.

Datatilsynet og Justitsministeriet har nu offentliggjort den fjerde vejledning om ‎databeskyttelsesforordningen. Denne gang om samtykke i forbindelse med behandling ‎af personoplysninger. ‎

Databeskyttelsesforordningen skærper de hidtidige regler om samtykke ved at opstille ‎flere specifikke betingelser for, hvornår et samtykke udgør et gyldigt ‎behandlingsgrundlag. Der stilles endvidere yderligere krav til dokumentation for, at der er ‎givet et gyldigt samtykke. ‎

Vejledningen kan bruges som rettesnor til, hvornår der foreligger et gyldigt samtykke, ‎og hvad konsekvenserne er, hvis et samtykke trækkes tilbage. Herudover finder man til ‎sidst i vejledningen en tjekliste til brug for at kontrollere, at alle betingelser er overholdt. ‎Vejledningen inddrager det fremsatte lovforslag om supplerende bestemmelser til ‎databeskyttelsesforordningen, hvori der blandt andet lægges op til, at det skal være ‎muligt at behandle oplysninger om medarbejdere på baggrund af medarbejderens ‎samtykke.‎

Vejledningen kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet