Vejledning om fortegnelse

Datatilsynet er nu over halvvejs med offentliggørelsen af vejledninger om databeskyttelsesforordningen. Denne gang handler det om forordningens krav til en intern fortegnelse.

NVI_Portrætter_done_066.JPG

Når databeskyttelsesforordningen træder i kraft, skal dataansvarlige og databehandlere samt deres eventuelle repræsentanter til at føre interne fortegnelser over deres behandlingsaktiviteter. Dette kan således eksempelvis være i forbindelse med personaleadministration. 

Fortegnelseskravet udspringer af det gennemgående tema i databeskyttelsesforordningen om ansvarlighed og erstatter kravet om, at man skal anmelde visse behandlingsaktiviteter til Datatilsynet. Hermed skal man ikke længere på eget initiativ oplyse Datatilsynet om visse behandlinger af persondata, fx som vi har kendt det i forhold til kravet om anmeldelse af personaleadministration. Datatilsynet kan i stedet anmode om at se virksomhedens fortegnelse over behandlingsaktiviteter.

Vejledningen gennemgår de oplysninger, fortegnelsen skal indeholde, hvilket blandt andet er oplysninger om den dataansvarlige, oplysninger om behandlingens formål, samt hvilke kategorier af registrerede og personoplysninger behandlingen drejer sig om. Fortegnelsen skal foreligge skriftligt og elektronisk. Desuden kommer vejledningen med et eksempel på, hvordan en fortegnelse kan se ud. 

Vejledningen kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet