Vejledning om de registreredes rettigheder

Ny vejledning fra Datatilsynet om de registreredes rettigheder giver blandt andet guidelines til arbejdsgiveres iagttagelse af deres medarbejderes indsigtsret.

Forordningens ikrafttræden nærmer sig med hastige skridt. Datatilsynet har netop offentliggjort en vejledning, som handler om de registreredes rettigheder. 

Efter databeskyttelsesforordningen har en registreret en lang række rettigheder, der som udgangspunkt skal iagttages af den dataansvarlige, fx. en oplysningspligt, en retning til sletning og en indsigelsesret. Vejledningen berører en række af de processuelle krav, som den dataansvarlige altid skal være opmærksom på ved iagttagelsen af den registreredes rettigheder.   

I forhold til arbejdsgivere fastslår vejledningen blandt andet, at medarbejderes indsigtsret i de oplysninger, arbejdsgiveren behandler om medarbejderen, ikke kan opfyldes ved blot at oplyse om, hvor medarbejderen kan finde oplysningerne. Arbejdsgiveren skal derimod udlevere de præcise oplysninger, som behandles. 

Vejledningen kan findes her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet