Vejledning om dataansvarlige og databehandlere

Med denne femte vejledning i rækken kan man blive klogere på ‎databeskyttelsesforordningens definition af henholdsvis dataansvarlig og ‎databehandler.

Datatilsynet og Justitsministeriet har nu offentliggjort den femte vejledning om ‎databeskyttelsesforordningen. Vejledningen handler om forskellen på dataansvarlige og ‎databehandlere. Denne sondring er vigtig, da der som bekendt er forskel på de krav, der ‎stilles, alt efter om man er dataansvarlig eller databehandler. ‎

Som dataansvarlig er man bl.a. ansvarlig for at sørge for, at behandlingen af ‎personoplysningerne lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen. Som ‎databehandler skal man bl.a. følge den dataansvarliges instrukser og sørge for at ‎overholde den indgåede databehandleraftale. ‎

Vejledningen præsenterer en række principper til brug for vurderingen af, hvilken rolle ‎man har. Der gives også en masse konkrete eksempler, der kan bruges som ‎inspiration. Endvidere beskrives det, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når ‎rollerne som dataansvarlig og databehandler er fordelt. ‎

Vejledningen kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet