Udfald berettigede til advarsel

Det var i orden, at en tjenestemandsansat lærer fik en advarsel for sine udtalelser over ‎for sin skoleleder. Det konkluderede byretten i denne meget omtalte sag.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

I denne sag skulle en byret tage stilling til, om det var berettiget, at en ‎tjenestemandsansat lærer var blevet tildelt en advarsel.‎

Sagen handlede om en lærer på en skole, som fik en advarsel efter sine udtalelser om ‎ledelsen på et personalemøde for skolens lærere. På mødet kom der nogle oplysninger ‎frem om lærernes forberedelsestid, som lærerne ikke kendte til i forvejen, og som ‎læreren var utilfreds med. Dette førte til, at læreren – efter ledelsens opfattelse – højlydt ‎beskyldte lederen for at udøve ”lukket ledelse”. Han skulle også gentagne gange have ‎råbt ”Nu må det vanvid stoppe”. Derfor fik læreren en advarsel.‎

Læreren var af den opfattelse, at han havde fået advarslen som led i, at hans ”interne ‎ytringsfrihed” var blevet krænket. Han mente i øvrigt ikke, at han havde opført sig på den ‎måde, som kommunen havde beskrevet i advarslen – herunder bestred han, at han ‎havde råbt eller pisket en negativ stemning op.‎

Kommunen holdt fast i, at tjenestemanden havde udtalt sig, som det var beskrevet i ‎advarslen, og at adfærden kunne begrunde en advarsel.‎
‎ ‎
For høj stemmeføring?‎
Byretten gav kommunen medhold og konkluderede, at advarslen havde været berettiget. ‎Byretten lagde til grund, at tjenestemanden på mødet havde råbt eller i hvert fald talt ‎med hævet stemme. På baggrund af forklaringerne under sagen lagde byretten også til ‎grund, at tjenestemanden havde givet udtryk for, ”at nu må vanviddet høre op”, og at ‎hans adfærd på mødet havde virket chokerende på flere af hans kollegaer.‎

Kommunen var repræsenteret af Norrbom Vinding under sagen. Det vides endnu ikke, ‎om sagen vil blive anket.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen viser, at der gælder visse begrænsninger i forhold til, hvordan man taler til sin ‎leder, og at der som udgangspunkt altid skal holdes en god tone, som fremmer det ‎interne samarbejde, og‎
  • at offentligt ansatte ikke kan undskylde en urimelig grov tone med retten til ‎ytringsfrihed, der i øvrigt ikke sigter til interne, men til eksterne ytringer.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet