Trepartsaftale giver mulighed for lønkompensation til private virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en aftale om mulighed for lønkompensation til virksomheder, der som følge af den økonomiske situation står over for at skulle gennemføre afskedigelser. Ordningen vil også gælde for ikke overenskomstdækkede virksomheder.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det forventes, at Folketinget vil fremsætte forslag til den nødvendige lovgivning i løbet af den kommende uge, og at virksomhederne i løbet af uge 13 vil kunne indgive ansøgning til Erhvervsstyrelsen om kompensation. Ordningen vil foreløbig gælde i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020.

Den ordning, der vil blive gennemført, betyder, at virksomhederne vil kunne hjemsende de berørte lønmodtagere med fuld løn, men til gengæld vil kunne opnå lønkompensation efter ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

Hovedelementerne i ordningen er i henhold til pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet følgende:

  • Ordningen vil omfatte virksomheder, som står over for at varsle afskedigelser af minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte
  • Lønkompensationen til virksomheden vil udgøre 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat, hvis virksomheder vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. For timelønnede vil lønkompensationen udgøre 90 % af medarbejdernes løn, dog maksimal 26.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.
  • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har afspadsering eller ferie til gode, skal medarbejderen holde fri uden løn i en periode på 5 dage, eller der skal anvendes feriedage fra det nye ferieår.

Der kan læses mere om det nye tiltag i pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet her, hvor der også er links til trepartsaftalen og faktaark om trepartsaftalen.

Norrbom Vinding vil følge op med yderligere nyheder, når der i forbindelse med fremsættelsen af lovforslag foreligger flere detaljer om muligheden for lønkompensation.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet