Tid til at pudse brillerne

En butiksassistent i en brillebutik skulle tilbagebetale et større beløb til butikken efter at have modtaget briller i strid med butikkens regler for personalekøb. Det kom Østre Landsret frem til i denne sag.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

De almindelige erstatningsregler gælder som udgangspunkt også i forholdet mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Hvis medarbejderens handlinger fører til, at arbejdsgiveren lider et økonomisk tab, kan medarbejderen blive erstatningsansvarlig ud fra en samlet bedømmelse af omstændighederne og det rimelige i at pålægge medarbejderen ansvaret. 

Denne sag handlede om en butiksassistent i en brillebutik. Medarbejderne var berettiget til at modtage ét par briller årligt på butikkens regning. Herudover kunne medarbejderne købe briller til sig selv og sin familie til en fordelagtig pris.  

Ved en gennemgang af butikkens varebestillinger opdagede ejeren af butikken, at der var bestilt varer, herunder briller, solbriller og kontaktlinser, som ejeren ikke kendte til. 

Efter en nærmere undersøgelse fandt ejeren ud af, at varerne var bestilt af butiksassistenten, og at butiksassistenten havde modtaget en del mere end det ene par briller om året, som butiksassistenten havde ret til. 

Hvor mange briller kan man få?
Arbejdsgiveren rejste krav om tilbagebetaling, og sagen fandt vej til Østre Landsret. Reglerne om personalekøb fandtes på skrift og var udleveret til medarbejderen ved ansættelsen, mente ejeren. Derudover bekræftede to andre medarbejdere, at de kendte til og fulgte reglerne. 

Butiksassistenten fastholdt, at hun ikke før retssagen havde set reglerne, og at hun ved ansættelsen havde fået at vide af en tidligere butikschef, at man som medarbejder i brillebutikken kunne få to par briller samt et par solbriller om året betalt af butikken. 

Både by- og landsretten fandt, at butiksassistenten burde have været bekendt med, at hun havde handlet i strid med reglerne for personalekøb. 

Butiksassistenten skulle derfor betale værdien af brillerne tilbage, men da parterne var uenige om opgørelsen af kravet, blev erstatningen fastsat skønsmæssigt til 35.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at denne sag er et eksempel på, at en medarbejder, der overtræder arbejdsgiverens regler med den konsekvens, at arbejdsgiveren påføres et økonomisk tab, kan blive erstatningsansvarlig over for arbejdsgiveren, men
  • at det generelt gælder, at medarbejderes erstatningsansvar bedømmes efter en helhedsvurdering, der samlet afvejer det rimelige i at pålægge medarbejderen erstatningsansvar, og som i udgangspunktet er mere lempelig end på andre områder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet