Taxachaufføren uden førerret og kørekort

Højesteret har for nylig slået fast, at en taxachauffør, der fortsatte med at køre taxa, selvom han havde fået frakendt førerretten, kunne få konfiskeret den løn, han havde opnået i frakendelsestiden.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Det følger af straffeloven, at udbyttet ved en strafbar handling kan konfiskeres. Hensynet bag denne regel er, at det ikke skal kunne betale sig at begå forbrydelser, samt at andet ville være ”anstødeligt” efter den almindelige retsopfattelse. Reglen gælder også for den løn, man opnår ved arbejde, som udføres ved en strafbar handling.

Sagen handlede om en taxachauffør, som i 2012 fik frakendt førerretten i 6 måneder, fordi han havde kørt for stærkt. Han skulle samtidig aflevere sit kørekort. Det afholdt dog ikke taxachaufføren fra at fortsætte sit arbejde, og få måneder efter udløbet af de 6 måneder kørte han igen væsentligt over hastighedsgrænsen, hvilket førte til en frakendelse af førerretten i 1 år. Taxachaufføren endte med at have kørt hele 342 kørsler uden kørekort, og 202 af disse havde fundet sted, mens han ikke havde førerret.

Da politiet opdagede det, rejste de tiltale for overtrædelse af færdselsloven og påstod samtidig taxachaufførens løn, som var optjent i perioden, hvor han ikke havde kørekort, konfiskeret.

Delvis konfiskation
Taxachaufføren mente ikke, at hans allerede opnåede – og opbrugte – løn kunne konfiskeres, fordi han blot havde fortsat sit arbejde og fået sin almindelige løn. Han havde hverken opnået berigelse eller merfortjeneste ved taxakørslerne.

Både byretten og landsretten kom frem til, at taxachaufførens løn og feriepenge for samtlige 342 taxakørsler kunne konfiskeres efter straffelovens bestemmelse om konfiskation af udbytte.

Højesteret var enig med landsretten og byretten i forhold til den løn, taxachaufføren havde tjent i frakendelsestiden. Højesteret udtalte i den forbindelse, at man ikke skal kunne beholde en indtægt, man har opnået ved arbejde som chauffør i den tid, man har fået frakendt førerretten. Dette gælder for chauffører i alle brancher uanset aflønningsform.

Højesteret var dog ikke enig i, at taxachaufførens løn fra den tid, han potentielt kunne have generhvervet førerretten, kunne konfiskeres. Højesteret begrundede med, at kørsel uden kørekort er en mindre alvorlig lovovertrædelse end kørsel i frakendelsestiden, samt at forholdet indgik i den bøde, taxachaufføren havde fået for at køre uden kørekort.

Taxachaufførens indtægt blev derfor kun delvist konfiskeret.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er et eksempel på, at når man ved udøvelsen af sit arbejde begår en strafbar handling – fx kører erhvervskøretøj uden førerret – kan man ikke regne med at kunne beholde den løn, man tjener ved dette arbejde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet