Sygetransportredderens skobutik

Det var i orden at bortvise en redder, der havde sat sine arbejdsgiverbetalte sikkerhedssko til salg ved opslag på Den Blå Avis og Facebook.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Når man som medarbejder får stillet arbejdstøj til rådighed som eksempelvis sikkerhedssko, kan det næppe komme bag på mange, at der – medmindre andet er aftalt – er tale om arbejdsgiverens ejendom. Det er derfor som udgangspunkt ikke tilladt at bruge tøjet eller på anden måde udnytte dette til private formål.

Denne sag handlede om en sygetransportredder, der havde fået stillet sikkerhedssko til rådighed til anvendelse under arbejdet. Sikkerhedsskoene stod opbevaret hos arbejdsgiveren, når de ikke var i brug. I starten af 2017 blev ledelsen gjort opmærksom på, at en medarbejder havde sat sine sikkerhedssko til salg på Den Blå Avis og Facebook.

Redderen blev herefter indkaldt til en såkaldt ledelsessamtale, hvor han forklarede, at han havde handlet i god tro, da han var af den overbevisning, at skoene var hans personlige ejendom. Ledelsen mente dog ikke, at redderen havde nogen grund til at tro, at sikkerhedsskoene var hans egne, hvorfor redderen blev bortvist for at have forsøgt at stjæle sikkerhedsskoene.

Der var tale om arbejdsgiverens ejendom
Redderen lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren med påstand om, at bortvisningen af ham var usaglig, og at han derfor var berettiget til at modtage løn i opsigelsesperioden.

Retten fandt, at det ”er indlysende, at uniformsgenstande, herunder værnefodtøj, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren med henblik på arbejdets udførelse, er arbejdsgiverens ejendom, med mindre andet er aftalt.” Retten fandt endvidere, at redderen måtte have været klar over dette, eftersom han straks ved indkaldelsen til ledelsessamtalen slettede salgsannoncerne – på trods af at han ikke var blevet oplyst om, hvad ledelsessamtalen skulle handle om, ligesom retten fremhævede, at redderen i retten havde vedstået, at han havde tænkt sig at beholde pengene fra salget af skoene.

Retten fandt derfor, at redderen groft havde forbrudt sig mod det tillidsforhold og den loyalitetspligt, der er gældende i et ansættelsesforholdet. Det var derfor også berettiget at bortvise redderen, og arbejdsgiveren blev herefter frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det – uanset at der er tale om mindre værdier – er bortvisningsgrund at sælge eller forsøge at sælge arbejdsgiverens ejendele – herunder uniformsgenstande og personlige værnemidler.

Norrbom Vinding bistod arbejdsgiveren under sagen. Det vides endnu ikke, om sagen bliver anket.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet