Rygproblemer endte i en bortvisning

En advokatfuldmægtigs afslag på at medvirke fysisk til en mulighedssamtale kunne ikke danne grundlag for en bortvisning.

NV Highres-3.jpg

Efter sygedagpengeloven har en sygemeldt medarbejder pligt til at deltage i en mulighedssamtale. Samtalen skal som udgangspunkt afholdes fysisk, men hvis medarbejderen grundet sin sygdom ikke kan deltage, kan samtalen afholdes telefonisk. Det er denne sag fra Vestre Landsret et eksempel på.

Sagen handlede om et mindre advokatkontor. Efter at være blevet langtidssygemeldt besluttede indehaveren at afvikle kontoret, og samtlige medarbejdere blev opsagt. Kort inden opsigelsen var en advokatfuldmægtig blevet sygemeldt på fuldtid med ondt i ryggen.

Efter 2 måneders sygemelding blev advokatfuldmægtigen indkaldt til en mulighedssamtale. Advokatfuldmægtigen afslog at deltage fysisk i samtalen, da hun på grund af rygproblemerne kun kunne ligge på maven. Hun tilbød i stedet at holde mulighedssamtalen telefonisk. Indehaveren vendte ikke tilbage på fuldmægtigens forslag, men meddelte i stedet, at hendes ansættelsesforhold var ophørt.

Fuldmægtigen og hendes fagforening anfægtede ophævelsen og indbragte sagen for retten.

Telefonisk samtale var tilbudt
For retten gjorde fuldmægtigen gældende, at hendes afslag på at deltage fysisk i en mulighedssamtale ikke kunne betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet, da hun havde tilbudt at holde samtalen telefonisk.

Advokatfirmaet var uenig og mente derimod, at det var væsentlig misligholdelse, og at fuldmægtigen i øvrigt ved at medtage sin særlige kontorstol havde tilkendegivet, at hun ikke ville vende tilbage. 
Landsretten, der stadfæstede byrettens dom, fandt, at advokatfuldmægtigens afslag på at medvirke til en fysisk mulighedssamtale efter sygedagpengeloven – hvorefter samtalen kan afholdes telefonisk – ikke kunne danne grundlag for en bortvisning.

Fuldmægtigen blev tilkendt 1 måneds løn i godtgørelse. Landsretten lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at advokatfuldmægtigen allerede var lovligt opsagt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er et eksempel på, at en medarbejder efter omstændighederne kan gennemføre en mulighedssamtale telefonisk, hvis medarbejderens sygdom ikke muliggør et fysisk fremmøde

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet