Ret til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko

Der er nu indgået en politisk aftale om forlængelse af muligheden for sygedagpenge til medarbejdere, der enten selv er i særlig risiko ved smitte med COVID-19, eller er pårørende til en person, der er i særlig risiko.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Regeringen og Folketingets partier vedtog den 20. maj 2020 et lovforslag, som giver medarbejdere i øget risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med COVID-19 og medarbejdere, der er pårørende til personer i øget risiko, mulighed for at få ret til sygedagpenge. For arbejdsgivere, der udbetaler løn under dette fravær, giver ordningen også ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Vi har tidligere omtalt vedtagelsen af lovforslaget, og betingelserne for at blive omfattet af ordningen her.

Oprindeligt skulle ordningen gælde for fravær frem til og med den 31. august 2020, men Regeringen og et flertal i Folketinget er nu blevet enige om at forlænge ordningen – på samme betingelser – til og med den 31. december 2020.

Det fremgår af aftalen, at lovforslaget vil blive hastebehandlet i Folketinget, og det må derfor forventes at blive fremsat inden for kort tid.

Norrbom Vinding vil naturligvis følge op, når der er nyt fra lovgivningsprocessen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet