Regulering af beløbsgrænsen for opholds- og arbejdstilladelser

Minimumskravet til løn (beløbsgrænsen) ved ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser under beløbsordningen er med virkning fra 1. januar 2019 hævet til 426.985,06 kr. pr. år.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Udlændinge (ikke EU-borgere) kan opnå en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, hvis han eller hun bliver tilbudt et job med en årlig løn over et vist beløb. Det kaldes beløbsordningen. Beløbsgrænsen under ordningen lå i mange år fast, men siden 2016 er beløbsgrænsen blevet reguleret årligt i takt med lønudviklingen i samfundet.

Med virkning fra 1. januar 2019 er beløbsgrænsen 426.985,06 kr.

Den løn, der kan medregnes i forhold til beløbsgrænsen, kan alene beregnes på baggrund af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge. Optjente feriepenge, der først udbetales det følgende år, tæller ikke med. På samme måde kan værdien af forskellige goder som fx fri bil, telefon og internet, abonnementer eller kost og logi ikke regnes med.

Den årlige regulering af beløbsgrænsen gælder alene for nye ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser. Hvis en medarbejder skal søge om forlængelse af en opholds- og arbejdstilladelse, er det beløbsgrænsen på tidspunktet for førstegangsansøgningen, der skal være opfyldt, hvis medarbejderen stadig har det samme job hos samme arbejdsgiver. Der er med andre ord ikke noget krav om, at medarbejdere, der har opholds- og arbejdstilladelse under beløbsordningen, får en lønstigning.

Gebyret for sagsbehandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser under beløbsordningen er pt. 3.025 kr.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet