Regeringen ønsker medarbejderinveste­ringsselskaber gjort permanente

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber blev i 2014 indført med en forsøgsperiode på 3 år. Forsøgsperioden er nu udløbet, og Erhvervsministeriet har fremsat forslag om at gøre loven permanent.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

I slutningen af 2014 vedtog Folketinget lov om medarbejdersinvesteringsselskaber, der etablerede en ordning, som gjorde det muligt for medarbejdere – som et alternativ til at gå ned i løn – at investere en del af deres lønmidler i den virksomhed, de er ansat i.

Ordningen blev indført med en forsøgsperiode på 3 år, som nu er udløbet. Medarbejderinvesteringsselskaber har endnu ikke været benyttet i et særligt omfang, da der hidtil kun er oprettet det ene selskab, der foranledigede forsøgsordningen tilbage i 2014. Selvom medarbejderinvesteringsselskaber endnu ikke er blevet benyttet i et større omfang, er det blevet konkluderet, at ordningen i det ene tilfælde havde den tilsigtede effekt. Erhvervsministeriet har derfor nu fremsat et lovforslag, der vil ophæve revisionsbestemmelsen i loven og således gøre den permanent. 

Norrbom Vinding følger lovforslagets behandling i Folketinget og vender tilbage med nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet