Regeringen foreslår nye regler for aldersopsparing

Regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i sommeren 2017 ”Aftale om flere år på ‎arbejdsmarkedet”, der med forskellige lovændringer skal gøre det mere attraktivt for ‎seniorer at blive på arbejdsmarkedet.‎

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Som led i denne aftale har Skatteministeriet fremsat et lovforslag, der, hvis det ‎vedtages, vil gøre det muligt for personer årligt at indbetale op til 45.000 kr. (2017-‎niveau) til deres aldersopsparing de sidste 5 år inden folkepensionsalderen. Grænsen ‎for indbetaling vil blive øget med 1.000 kr. årligt indtil 2023, hvor den maksimale ‎indbetaling vil være 50.000 kr. Personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen vil ‎alene kunne indbetale op til 5.000 kr. pr. år. Efter de gældende regler har personer ‎kunnet indbetale op til 30.200 kr. (2018-niveau) årligt, uanset hvor længe de har haft til ‎folkepensionsalderen.‎
‎ ‎
Som hidtil vil indbetalingerne ikke være fradragsberettiget. Også princippet om, at ‎personer, der har påbegyndt udbetaling fra en fradragsberettiget pensionsopsparing, ‎ikke vil kunne indbetale på en aldersopsparing, tænkes opretholdt.  ‎

Derudover vil regeringen gøre det lettere for en arbejdsgiver at korrigere fejlagtige ‎indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Lovforslaget indeholder ‎derfor en ordning, hvor pensionsinstitutterne fremover kan modregne et for stort indbetalt ‎beløb på en medarbejders ordning i arbejdsgiverens senere bidrag og præmier på de ‎øvrige medarbejderes pensionsordninger, uden at korrektionen anses som en ‎skattepligtig udbetaling fra medarbejderens pensionsordning.‎

Loven forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018. ‎

Norrbom Vinding følger lovforslaget og vender tilbage med nyt. ‎

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet