Provision under ferie

En tandplejer havde krav på kompensation for mistet provision som følge af ferie svarende til feriegodtgørelse af den i optjeningsåret indtjente provision.

NV Highres-6.jpg

En medarbejder, der aflønnes med en fast grundløn og en ikke ubetydelig provision, har ifølge ferieloven under ferien krav på en kompensation for den provision, som medarbejderen mister som følge af ferieafholdelsen. Men hvordan skal en sådan kompensation beregnes? Det skulle Højesteret tage stilling til i denne sag.

Hovedpersonen i sagen var en tandplejer, der var ansat på en tandlægeklinik. Hun var ansat til en fast løn samt provision på 25 % af indgået honorar til tandklinikken, der oversteg 75.000 kr. om måneden. Tandplejeren opdagede gennem Danske Tandplejeres medlemsblad, at hun havde krav på kompensation for mistet provision under ferie. Da tandplejeren ikke tidligere havde modtaget en sådan kompensation, rettede hun et krav mod arbejdsgiveren, og sagen endte ved domstolene.

I forarbejderne til ferieloven var anført, at en medarbejder kunne kombinere den faste løn med feriegodtgørelse af provisionen i det forudgående optjeningsår. Ifølge Danske Tandplejere udelukkede denne formulering imidlertid ikke en anden beregningsmetode, og de gjorde gældende, at kompensationen skulle beregnes på grundlag af enten det indgåede honorar, den optjente provision i de forudgående 3 måneder (korrigeret for fravær) eller en helt anden referenceperiode.

Tandlægeforeningen henviste på vegne af tandlægeklinikken til forarbejderne og gjorde gældende, at kompensationen skulle beregnes på baggrund af den indtjente provision i det forudgående optjeningsår.

Både landsretten og Højesteret fandt under henvisning til bl.a. ferielovens forarbejder, at tandplejeren kunne blive kompenseret for mistet provision under ferie ved at modtage feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen optjent i optjeningsåret. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet for dette krav.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen bekræfter, at en kompensation for mistet provision som følge af ferieafholdelse i henhold til den nugældende ferielov fortsat vil skulle beregnes som 12,5 % af den indtjente provision i optjeningsåret,
  • at den nye ferielov i § 17 indeholder en tilsvarende bestemmelse om, at lønmodtagere med løn under ferie har krav på en kompensation for provision i de situationer, hvor arbejdsvilkårene indebærer, at provisionsdelen reduceres som følge af ferieafholdelse. Feriegodtgørelsen skal i givet fald beregnes af provisionen i ferieåret, og
  • at den nye ferielov derudover i § 19 eksplicit giver provisionslønnede mulighed for at vælge feriegodtgørelse (på 12,5%) frem for løn under ferie.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet