Portabilitetsdirek­tivet implementeret i dansk ret

Folketinget har vedtaget implementeringen af portabilitetsdirektivet. Implementeringen vil blandt andet gøre det muligt for medarbejdere, der flytter fra Danmark til andet EU/EUØS-land, at lade deres optjente pensionsmidler blive stående i Danmark.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Folketinget har vedtaget implementeringen af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/50/EU, der skal sikre mobilitet af arbejdskraft mellem EU-landene ved at give lønmodtagerne bedre mulighed for at optjene og bevare pensionsrettigheder, når de flytter fra Danmark til andet EU/EUØS-land. De relevante lovændringer foretages i både lov om finansiel virksomhed og i lov om tilsyn med firmapensionskasser.  

Du kan læse vores omtale af lovforslaget, da det blev fremsat her.

Lovændringerne gør det muligt for medarbejdere, der fraflytter Danmark til fordel for et andet EU/EUØS-land, at lade deres optjente pensionsmidler blive i Danmark, selvom der ikke indbetales til ordningen. Fremover må pensionsselskaberne heller ikke nægte lønmodtagere, der fraflytter Danmark, at lade deres pension blive i selskabet. Kun hvis pensionsmidlerne ikke overstiger en tærskelværdi på 20.000 kr., som reguleres efter personskattelovens § 20, og hvis lønmodtageren har givet sit samtykke, kan livsforsikringsselskabet udbetale de optjente midler.  

Med lovændringen må lønmodtagere, der flytter til Danmark fra et andet EU/EUØS-land, ikke blive mødt med unødige indtrædelsesbarrierer, når de ønsker at indtræde i en dansk pensionsordning. Fremover skal disse lønmodtagere som minimum efter 3 år have opnået ubetinget medlemskab af pensionsordningen, ligesom en minimumsalder for indtræden i pensionsordningen ikke må overstige 21 år. 

Bestemmelserne træder i kraft den 21. maj 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet