Pause i fertilitetsbehandlingen

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en virksomhed opsagde en medarbejder, der på opsigelsestidspunktet holdt pause i fertilitetsbehandling.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Hvis en medarbejder opsiges med den begrundelse, at hun er i fertilitetsbehandling, vil opsigelsen være i strid med ligebehandlingslovens § 9 om afskedigelse på grund af graviditet mv. Men hvad gælder, hvis medarbejderen på opsigelsestidspunktet holder pause i behandlingen – er vedkommende stadig omfattet af denne beskyttelse? Det skulle Østre Landsret se på i denne sag.  

Sagen handlede om en lagerekspedient, som siden november 2014 havde været i fertilitetsbehandling. Den seneste behandling var sket i september 2015, men hun var ikke blevet gravid. Hendes læge foreslog derfor, at hun holdt en pause. Planen var, at behandlingen skulle genoptages i starten af det nye år. 

Lagerekspedienten var begyndt i nyt job kort efter den seneste behandling. Efter ca. 2 måneders ansættelse informerede hun på et møde sin arbejdsgiver om den forestående genoptagelse af fertilitetsbehandlingen. Lagerekspedienten forlod mødet med en opfattelse af, at hun var blevet opsagt. To uger efter modtog hun da også en skriftlig opsigelse. 

Lagerekspedientens fagforbund henvendte sig efterfølgende til arbejdsgiveren og bad om en begrundelse for opsigelsen. Arbejdsgiveren svarede, at opsigelsen var begrundet i, at lagerekspedienten skulle i fertilitetsbehandling. 

Hvem sagde op? 
Sagen endte for landsretten. Arbejdsgiveren henviste til, at lagerekspedienten selv havde sagt op på mødet. Den skriftlige opsigelse var kun afgivet for, at hun kunne undgå karantæne fra a-kassen. Derudover mente arbejdsgiveren, at kvinden ikke var beskyttet af ligebehandlingslovens § 9, fordi hun ikke var i fertilitetsbehandling på opsigelsestidspunktet. 

Byretten og landsretten var enige med lagerekspedienten. Arbejdsgiveren havde ikke godtgjort, at lagerekspedienten selv havde sagt op, og da arbejdsgiveren i en e-mail havde begrundet opsigelsen med den forestående fertilitetsbehandling, faldt bevisvurderingen ud til medarbejderens fordel. 

Derudover fandt by- og landsretten, at lagerekspedienten var beskyttet af ligebehandlingslovens § 9, selvom hendes fertilitetsbehandling var sat på pause. Byretten lagde vægt på, at pausen var lægeligt, konkret begrundet og af kortere varighed. 

Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen fastslår, at en medarbejder efter omstændighederne kan være omfattet af beskyttelsen efter ligebehandlingslovens § 9 om afskedigelse begrundet i graviditet mv. under kortere og lægeligt begrundende pauser i et fertilitetsbehandlingsforløb, men
  • at det utvivlsomt har spillet ind i vurderingen af denne sag, at arbejdsgiveren skriftligt begrundede opsigelsen med netop den forestående genoptagelse af fertilitetsbehandling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet