Passivt fagforbund frifundet

3F havde ret til at iværksætte konflikt over for en virksomhed, selvom 3F havde forholdt sig passivt i årevis. Det blev resultatet i en nyligt afsagt dom fra Arbejdsretten.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Krav på bl.a. penge kan forældes efter forældelsesloven, ligesom krav efter omstændighederne kan bortfalde ved passivitet. I denne sag ville en entreprenørvirksomhed have prøvet, om et overenskomstkrav fra 3F’s side også kunne blive forældet eller bortfalde ved passivitet. I så fald ville et konfliktvarsel fra 3F nemlig også være ulovligt.

Sagen handlede om en entreprenørvirksomhed, der i hvert fald havde eksisteret siden 2002. I 2013 forsøgte 3F at få virksomheden til at indgå en overenskomst, og da det ikke lykkedes, iværksatte 3F konflikt over for virksomheden. Den sag endte i Arbejdsretten, fordi virksomheden mente, at konflikten var ulovlig.

I Arbejdsretten påstod virksomheden bl.a., at konflikten var ulovlig, fordi der var vilkår i overenskomsten om feriepenge, som virksomheden ikke mente, at 3F havde ret til at kræve. Efter at en lignende sag viste, at virksomheden havde ret i det synspunkt, erkendte 3F, at overenskomstkravet var ulovligt, og 3F hævede derfor konflikten i 2014. Arbejdsretssagen blev dermed afsluttet.

Opdaget på en byggeplads
Omkring 2 år efter opdagede nogle 3F’ere entreprenørvirksomheden på en byggeplads. Og da besluttede 3F igen at reagere. 3F krævede nok en gang overenskomst, og da virksomheden ikke ville skrive under, iværksatte 3F konflikt.

Virksomheden mente, at konfliktvarslet var ulovligt, fordi 3F havde forholdt sig passivt i mange år – først frem til 2013 og derefter igen fra 2014 til 2016. Virksomheden mente også, at 3F som følge af reglerne i forældelsesloven havde mistet retten til at kræve overenskomst – og dermed også retten til at iværksætte konflikt. Virksomheden trak derfor endnu en gang 3F i Arbejdsretten.

Forældelsesloven finder slet ikke anvendelse 
I Arbejdsretten blev 3F frifundet. Arbejdsretten konstaterede først og fremmest, at forældelsesloven ifølge sin ordlyd kun omfatter ”fordringer på penge eller andre ydelser”. Et krav om indgåelse af en overenskomst er ikke omfattet af denne afgrænsning, og forældelsesloven er derfor ikke relevant i sådan en sag.

Herudover mente Arbejdsretten ikke, at det faktum, at 3F i perioder havde forholdt sig passivt og undladt at fremsætte krav om indgåelse af en overenskomst, i sig selv kunne medføre, at 3F ikke senere kunne rejse et sådant krav. Da der heller ikke i øvrigt var forhold, som gjorde konflikten ulovlig, blev 3F frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen viser, at konfliktretten ikke kan fortabes i henhold til forældelsesloven, og at der nok også skal noget særligt til, før konfliktretten kan fortabes ved passivitet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet