Pas på – der kommer tog!

Når man arbejder på togskinner, skal man overholde sikkerhedsreglerne – ellers kan det ‎føre til afskedigelse. Det slog Østre Landsret fast i denne sag.

NVI_Portrætter_done_005.JPG

I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om det var i orden at opsige en ‎banemontør, der flere gange havde opført sig usikkert på skinnerne.  ‎

Sagen handlede om en tjenestemandsansat banemontør, der havde været ansat siden ‎‎1976. I 2012 og 2013 modtog arbejdsgiveren en række klager fra banemontørens ‎kollegaer om, at han ikke overholdt sikkerhedsreglerne, når de arbejdede på skinnerne. ‎Dette medførte stor risiko for ham selv og hans kollegaer. ‎

Der blev i den forbindelse foretaget en lægelig undersøgelse af banemontørens helbred, ‎som imidlertid ikke viste nogen unormale forhold. Banemontøren erkendte episoderne ‎og mente selv, at årsagen til de uheldige episoder var, at han havde haft en stresset ‎periode. ‎

Arbejdsgiveren turde ikke lade ham fortsætte arbejdet på skinnerne og tog derfor hans ‎sikkerhedsgodkendelse fra ham. Herefter lod arbejdsgiveren ham prøve at arbejde som ‎chauffør, men da dette heller ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt, blev banemontøren ‎opsagt diskretionært med den begrundelse, at han var uegnet til fortsat at være ansat. ‎

Afskedigelsen var saglig
Banemontøren mente ikke, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at han var ‎uegnet til tjenesten i et omfang, der kunne begrunde en afskedigelse. Han påstod, at ‎der ikke var foretaget tilstrækkelig vurdering af hans kompetencer, og at arbejdsgiveren ‎ikke havde gjort nok for at finde en anden stilling til ham. ‎

Østre Landsret slog fast, at kollegaernes forklaringer om banemontørens adfærd samt ‎banemontørens egen erkendelse af forholdene gjorde det fuldt berettiget, at ‎arbejdsgiveren havde taget banemontørens sikkerhedsgodkendelse. Landsretten lagde ‎endvidere til grund, at arbejdsgiveren havde gjort tilstrækkeligt for at omplacere ham. ‎Afskedigelsen var derfor saglig.

Norrbom Vinding bemærker

  • at adgangen til at afskedige tjenestemænd diskretionært i udgangspunktet beror på et ‎hensigtsmæssighedsskøn, og
  • at såfremt en medarbejder overtræder en sikkerhedsforskrift, kan dette udgøre et ‎afskedigelsesgrundlag.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet