Overenskomst­fornyelser godkendt på det private arbejdsmarked

Forligsmandens mæglingsforslag er blevet godkendt, og overenskomstfornyelserne på det samlede DA/FH-område er dermed på plads.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Som et led i overenskomstforhandlingerne for omkring 600.000 privatansatte har en række fagforbund, arbejdsgiverorganisationer samt virksomheder i den seneste tid forhandlet og indgået aftaler om overenskomstfornyelser.

Da ikke alle parter kunne komme til enighed inden udløbet af overenskomsterne pr. 1. marts 2020, overgik forhandlingerne til Forligsinstitutionen.

På den baggrund fremsatte Forligsmanden den 25. marts 2020 et samlet mæglingsforslag til afstemning, der indebar godkendelse af samtlige indgåede aftaler samt fastlæggelsen af en række fællesbestemmelser for overenskomstområder, hvor der ikke var opnået enighed om en ny aftale.

Mæglingsforslaget blev derefter i sin helhed sendt til afstemning hos medlemmerne af de berørte fagforbund. I afstemningen, der blev offentliggjort i denne uge, var stemmeprocenten 57,3 %, og mæglingsforslaget blev godkendt med et flertal på hele 79,8 % af de afgivne stemmer.

De indgåede aftaler og fællesvilkårene for de områder, hvor der ikke har kunnet indgås en ny overenskomst, træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2020 og kan tidligst opsiges til den 1. marts 2023.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet