Overenskomst­fornyelse på byggeriets område på plads

Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen har indgået en 3-årig overenskomstaftale til 1. marts 2023.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

Fornyelsen er i store træk baseret på det normallønsforlig, vi kender fra overenskomstrelationen mellem DI og 3F Transport.

På byggeriets område har parterne dog også i forhold til udenlandske medarbejdere aftalt, at der skal nedsættes et udvalg, der blandt andet skal se på lønstrukturen i byggebranchen.

Særligt skal der ses på forholdet mellem lønnen for danske og udenlandske medarbejdere, herunder om lønfastsættelsen er tilstrækkeligt beskrevet i de kollektive overenskomster.

Med det nu indgåede forlig er der indgået forlig om fornyelse af alle de mest centrale DA/FH-områder, og det må derfor forventes, at DA og FH nu sammen med forligsmanden arbejder på et sammenkædet mæglingsforslag, der kan sendes til afstemning.

Norrbom Vinding vil vende tilbage med opdatering, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet