Oberst Hackel og Løjtnant Blondt

Det var berettiget at bortvise en medarbejder, som i en mail sendt rundt til virksomheden havde omtalt ledelsen med øgenavne.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Hvis en medarbejder groft misligholder sit ansættelsesforhold, vil en bortvisning som udgangspunkt være berettiget. Men kan det udgøre grov misligholdelse at kritisere ledelsen i en mail, som sendes rundt internt i virksomheden? Det skulle en faglig voldgiftsret tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en medarbejder i en tømrer- og snedkervirksomhed. Medarbejderen var ansat som chauffør og altmuligmand. Chaufføren ringede en dag til sin værkstedsleder for at give udtryk for sin utilfredshed med det stigende arbejdspres, udvidede arbejdstider og manglende overtidsbetaling, og senere samme dag meldte chaufføren sig syg.

I et angiveligt forsøg på at komme af med sine frustrationer i en presset situation sendte chaufføren – da han kom hjem – en mail til en stor gruppe øvrige medarbejdere i virksomheden. Ud over at lufte sin utilfredshed med arbejdsforholdene udtrykte chaufføren i mailen sin utilfredshed med både virksomhedens administrerende direktør og afdelingschefen – som i mailen blev omtalt som ”Oberst Hackel” og ”Løjtnant Blondt”.

Virksomheden mente, at chaufføren i mailen havde omtalt ledelsen groft illoyalt, og derfor blev chaufføren bortvist senere samme dag. Chaufføren og hans faglige organisation var ikke enige i, at en bortvisning var berettiget, og derfor endte sagen i faglig voldgift.

Unødvendigt respektløst
Opmanden var enig med virksomheden. Opmanden lagde vægt på, at mailen var tiltænkt en meget bred modtagerkreds, og at den alvorlige kritik af virksomhedens ledelse var formuleret på en ”helt unødvendig respektløs måde”. På den baggrund var bortvisningen berettiget.

Norrbom Vinding bemærker

  • at kendelsen er et eksempel på, at en medarbejders kritik af ledelsen, som ytres til en bred kreds i en virksomhed, efter omstændighederne kan udgøre væsentlig misligholdelse, og
  • at det i særdeleshed kan være tilfældet, hvis kritikken er formuleret i en grov tone, der er unødvendig i forhold til det, som medarbejderens kritik indeholder, herunder hvor medarbejderen bruger øgenavne.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet