Nye regler om Arbejdstilsynets tilsynsopgave

Nye regler om Arbejdstilsynets tilsynsopgave nåede lige at blive vedtaget som en af de sidste lovændringer, før der blev udskrevet folketingsvalg.

NV Highres-6.jpg

Det følger af arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet skal påse overholdelsen af arbejdsmiljøloven og de forskrifter, der er udstedt i medfør af loven. Som led i denne tilsynsopgave gennemfører Arbejdstilsynet såkaldte ”risikobaserede tilsyn” på virksomheder, som har risiko for problemer med arbejdsmiljøet.

Dette risikobaserede tilsyn har imidlertid ikke haft den ønskede effekt i bygge- og anlægsbranchen, hvor Arbejdstilsynet kun har fundet få arbejdsmiljøproblemer. Dette skyldes formentlig, at virksomhederne som udgangspunkt bliver varslet minimum 1 måned før tilsynet, så virksomhederne har mulighed for at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet.

Den tidligere regering besluttede derfor sammen med en række andre partier at iværksætte et forsøg med en ny målrettet tilsynsindsats (”helhedsorienteret tilsyn”). Forsøget har kastet positive erfaringer af sig, og partierne bag forsøget har derfor besluttet at indføre mulighed for, at det helhedsorienterede tilsyn kan erstatte det risikobaserede tilsyn i bygge- og anlægsbranchen.

Formålet med det helhedsorienterede tilsyn er at tilrette tilsynet til byggeriet, herunder byggeriets kompleksitet. Virksomhederne bliver udtaget til det helhedsorienterede tilsyn på baggrund af oplysninger fra byggepladsanmeldelser, lokalkendskab og klager over arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet kommer uanmeldt på tilsyn på byggepladsen, og efterfølgende vil Arbejdstilsynet gennemføre dialogmøder og opfølgende tilsyn.

Konkret er muligheden for helhedsorienterede tilsyn blevet udmøntet som en bemyndigelse til beskæftigelsesministeren, som pr. 1. juli 2019 nu har mulighed for at fastsætte nærmere regler for, i hvilke situationer det helhedsorienterede tilsyn kan finde sted som erstatning for det risikobaserede tilsyn.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet