Nye regler om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte er vedtaget

Et enigt folketing har vedtaget lovforslaget, der giver Arbejdstilsynet mulighed for at tale med en eller flere medarbejdere uden ledelsens tilstedeværelse.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Folketinget har som forventet vedtaget det fremsatte lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. Lovændringen indebærer bl.a., at Arbejdstilsynet generelt får ret til at tale med medarbejdere, uden at der er andre til stede.

Arbejdstilsynet får også adgang til at afholde gruppesamtaler uden ledelsens tilstedeværelse, men kun i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet vurderer, at der er risiko for, at formålet med gruppesamtalen forspildes ved ledelsens tilstedeværelse.

Det er formålet med lovforslaget at give Arbejdstilsynet bedre mulighed for at få oplysninger frem, som kan være vanskelige at få frem, hvis arbejdsgiver er til stede. De nye regler er tiltænkt anvendt i forbindelse med undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.       

Under lovforslagets behandling i Folketinget blev fremsat to mindre ændringsforslag. Begge ændringsforslag blev stemt ned, og lovforslaget blev herefter vedtaget som fremsat. 

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018.

Vores nyhed om det fremsatte lovforslag kan læses her.

Norrbom Vinding følger den videre udvikling og imødeser den vejledning, som beskæftigelsesministeren har stillet i udsigt under lovforslagets behandling i Folketinget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet