Nye regler om arbejdsmiljø­certifikater vedtaget

Folketinget har nu vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven, som har til formål at forbedre kvaliteten af den nuværende arbejdsmiljøcertifikatordning.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Med ændringen af arbejdsmiljøloven lægges der op til en generel opstramning af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater bl.a. ved at indføre et øget tilsyn med virksomheder, som har et arbejdsmiljøcertifikat. Lovændringen medfører således en række nye tiltag, som vi tidligere har beskrevet i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget. 

Vores tidligere omtale med en nærmere gennemgang af lovforslaget, som er vedtaget uden ændringer, kan læses her.

Lovændringen indfører bl.a. en 3-årig prøveperiode, hvor Arbejdstilsynet skal afdække arbejdsmiljøet hos 500 udvalgte virksomheder. Arbejdstilsynet vil i den forbindelse have mulighed for at føre tilsyn med de pågældende virksomheder, uden at der er særlig anledning hertil. I tilfælde af at Arbejdstilsynet under tilsynet med disse udvalgte virksomheder konstaterer kritisable forhold, skal Arbejdstilsynet ikke give påbud, men i stedet underrette certificeringsorganet. 

Endvidere medfører de nye regler, at inspektions- og certificeringsorganerne fremover skal forøge den tid, der bruges i forbindelse med kontrol af arbejdsmiljøet ved tildelingen af certifikatet for dermed at styrke kvaliteten af arbejdsmiljøcertifikatordningen.

Lovændringen træder i kraft den. 1. januar 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet