Nye regler for udenlandske medarbejderes bibeskæftigelse vedtaget

Folketinget har vedtaget nye regler for udenlandske medarbejderes ret til bibeskæftigelse. Reglerne kommer dog kun til at gælde for få faggrupper.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

I februar 2018 fremsatte udlændinge- og integrationsministeren et lovforslag med henblik på at give udenlandske medarbejdere mulighed for at have et bijob uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse. Lovforslaget er nu blevet behandlet i Folketinget, og i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag (som vi har skrevet om her) er der en række justeringer. 

Ud over udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse som forsker eller gæsteforsker har udlændinge, som deltager i en ph.d.-uddannelse i Danmark, efter det vedtagne forslag mulighed for bibeskæftigelse uden at skulle indgive en ny ansøgning om arbejdstilladelse. Det er – som for forskerne – en betingelse, at bibeskæftigelsen har sammenhæng med den ph.d.-uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. 

For andre faggrupper er der sket en indskrænkning i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag, for de får alligevel ikke mulighed for at udføre bibeskæftigelse uden at ansøge om særskilt arbejdstilladelse. Det oprindelige forslag om, at disse øvrige faggrupper skulle kunne udføre bibeskæftigelse i op til 12 timer om ugen uden en ny arbejdstilladelse, er således blevet fjernet. 

Alle udlændinge med en opholds- og arbejdstilladelse vil efter det vedtagne lovforslag fremover have ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde ved siden af deres hovedbeskæftigelse (og eventuelle bibeskæftigelse) uden at skulle ansøge særskilt herom. Som noget nyt i forhold til det oprindelige lovforslag skal dette også gælde for udlændinge, som deltager i en ph.d.-uddannelse i Danmark. 

Sluttelig er det blevet vedtaget, at udlændinge med en midlertidig opholdstilladelse, som straffes for ulovligt arbejde, i gentagelsestilfælde vil kunne blive mødt af en karensperiode på 7 år i forhold til muligheden for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Der var i det oprindelige lovforslag lagt op til, at udlændinge med en opholdstilladelse slet ikke skulle kunne blive mødt af en karensperiode. 

Loven træder i kraft dagen efter stadfæstelsen af loven, hvilket vil sige den 12. juni 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet