Ny vejledning om forskelsbehandlings­loven

Beskæftigelsesministeriet har udgivet en ny vejledning om forskelsbehandlingsloven. Vejledningen erstatter den tidligere vejledning fra 2005.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Området for forskelsbehandling har været i rivende udvikling de seneste år. Både de danske domstole og EU-Domstolen har afsagt flere principielle domme, og forskelsbehandlingsloven er ændret flere gange. Det er derfor glædeligt, at Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en ny vejledning, som erstatter den tidligere vejledning, som var fra 2005.

I forhold til den tidligere vejledning er indholdet af de ændringer af forskelsbehandlingsloven, der er foretaget siden 2005, beskrevet. Det drejer sig bl.a. om ophævelsen af 70-årsgrænsen fra 2014 og ændringen af bestemmelsen om aflønning af unge under 18 år fra 2006. Herudover foretages der i vejledningen en gennemgang af nyere retspraksis, herunder retspraksis om forskelsbehandling på grund af handicap.

Vejledningen er ikke juridisk bindende, men kan bruges som et redskab til at forstå de enkelte bestemmelsers indhold og intention.

Vejledningen har som udgangspunkt medtaget retspraksis om forskelsbehandling frem til 1. maj 2016, men enkelte domme afsagt efter den 1. maj 2016 er inddraget, hvis indholdet i dommen har væsentlig betydning for forståelsen af praksis på retsområdet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet