Ny lov om firmapensionskasser

Nyt lovforslag til lov om firmapensionskasser er fremsat.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Erhvervsministeriet har fremsat et forslag til en ny lov om firmapensionskasser. Loven er en implementering af direktiv 2016/2341/EU om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (det såkaldte IORP II-direktiv), og loven skal erstatte den nugældende lov om tilsyn med pensionskasser.

Loven viderefører en stor del af bestemmelserne fra den eksisterende lov, og det helt overordnede formål med loven er fortsat at sikre, at der er sikkerhed for, at de pensionsløfter, en firmapensionskasse afgiver, kan opfyldes.

I den nye lov foreslås en række justeringer, herunder en skærpelse af kravene til ledelse og styring af firmapensionskasser, samt en række krav, der skal sikre, at medlemmer af en pensionskasse har adgang til klare og relevante oplysninger om deres pensionsordning.

Firmapensionskasser udgør alene en lille andel af det danske pensionsmarked, og den nye lov vil derfor kun være relevant for pensionsordninger. På europæisk plan er firmapensionskasser dog langt mere udbredte. Set med europæiske øjne vil det nye direktivs skærpede krav derfor få større betydning.

Norrbom Vinding følger lovforslaget og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet