Ny FAQ fra Datatilsynet: Ofte stillede spørgsmål

I en ny FAQ har Datatilsynet samlet en lang række ofte stillede spørgsmål om ‎persondataloven samt givet korte, præcise svar herpå.

Datatilsynet har blandt andet til opgave at vejlede og rådgive virksomheder vedrørende ‎behandling af personoplysninger efter persondataloven. Datatilsynet har nu opstillet de ‎spørgsmål, som Datastilsynet ofte bliver mødet med i forbindelse med tilsynets ‎vejledning og rådgivning, og givet et kort og præcist svar på spørgsmålene.‎

Datatilsynets FAQ giver blandt andet svar på, hvilke oplysninger en arbejdsgiver kan ‎offentliggøre om sine medarbejdere på internettet, samt hvordan en arbejdsgiver skal ‎forholde sig i forbindelse med forskellige former for kontrol af medarbejdere, herunder ‎overvågning af internetbrug og færden ved brug af GPS.‎

Herudover giver Datatilsynet svar på, hvordan virksomheder skal forholde sig i forhold til ‎oprettelse af en whistleblowerordning.‎

Datatilsynet oplyser på deres hjemmeside, at FAQ’en løbende vil blive opdateret, ‎herunder i forbindelse med databeskyttelsesforordningens ikrafttræden den 25. maj ‎‎2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet