Nu 7 år på forskerskatte­ordningen

Forskerskatteordningen er blevet ændret. Fra den 1. januar 2018 kan ordningen benyttes i op til 7 år med en skatteprocent på 27 % efter betaling af arbejdsmarkedsbidraget på 8 %.

nvi_portraetter_done_052_web.jpg

Efter de hidtidige regler har en medarbejder – når betingelserne herfor var opfyldt – haft mulighed for at være omfattet af forskerskatteordningen i op til 5 år med en beskatning på 26 % efter betaling af arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. 

Som vi tidligere har orientereret om her, blev der i november 2017 fremsat et lovforslag om ændring af forskerskatteordningen. Dette lovforslag blev vedtaget kort før jul, og lovændringen træder i kraft den 1. januar 2018.

Med ændringen vil en medarbejder have mulighed for at være på forskerskatteordningen i op til 7 år med en beskatning på 27 %. Når arbejdsmarkedsbidraget tages i betragtning, vil stigningen på 1 % fra 26 % til 27 % indebære, at den effektive skatteprocent vil stige med 0,92 % fra 31,92 % til 32,84 %. 

Den ændrede forskerskatteordning vil også gælde for en medarbejder, der forud for den 1. januar 2018 har været omfattet af ordningen, når medarbejderen pr. 1. januar 2018 som minimum har blot 1 dag tilbage af den hidtidige 5-årige periode. 

En medarbejder, der er blevet omfattet af forskerskatteordningen den 2. januar 2013 eller senere, vil derfor blive omfattet af den ændrede ordning og vil dermed kunne få 2 år mere til lav beskatning. Uanset om medarbejderen ønsker at gøre brug af den længere periode, vil medarbejderen fra den 1. januar 2018 skulle beskattes med 27 % efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

For den medarbejder, der forud for den 1. januar 2018 har været omfattet af forskerskatteordningen, og som gerne vil gøre brug af den forlængede periode på indtil 7 år, må det anbefales, at der hurtigst muligt sendes en skriftlig meddelelse herom til SKAT.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet