Nok chef, men ikke leder

En ”senior sales coordinator”, som i mange år havde haft titel af ”distriktschef”, var ikke ‎leder i henhold til Lederaftalen.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

DA og Lederne har indgået en lederaftale. En medarbejder bliver kun omfattet af aftalen, ‎hvis forskellige krav er opfyldt. Blandt kravene er som udgangspunkt, at medarbejderen ‎skal lede og fordele andres arbejde, eller at medarbejderen kan forpligte virksomheden ‎som leder. I denne sag skulle en faglig voldgift tage stilling til, om en sælger i en ‎olievirksomhed var omfattet af Lederaftalen.‎

Sagen handlede om en sælger, der i mange år havde haft titel af ”distriktschef”, men ‎som efterfølgende havde fået ændret sin titel flere gange – senest til ”senior sales ‎coordinator”. I februar 2016 blev han opsagt. Det gav anledning til en tvist mellem ‎sælgeren og olievirksomheden. Ifølge sælgeren var han nemlig omfattet af Lederaftalen, ‎og den aftale ville give ham ret til en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn.‎

Olievirksomheden ville ikke betale en godtgørelse, for den mente ikke, at sælgeren var ‎leder i henhold til Lederaftalen. Sagen endte derfor i en faglig voldgift.‎

Særlig betroet stilling?‎
Under sagen fremhævede sælgeren, at han i flere år – efter egen opfattelse – havde haft ‎en særlig betroet tjeneste. Han havde på egen hånd haft mulighed for at give ‎olievirksomhedens kunder store rabatter, og han havde forvaltet store summer. Han ‎havde også haft en høj løn.‎

Trods sælgerens argumenter blev olievirksomheden frifundet. Sælgeren havde ikke haft ‎ret til at lede og fordele andres arbejde, så sagen blev afgjort ud fra, om sælgeren – da ‎han var ansat – kunne forpligte virksomheden i en sådan grad, at han måtte anses som ‎leder. Og det kunne han ikke.‎

Opmanden lagde bl.a. vægt på, at sælgeren nok havde kunnet give store rabatter, men ‎at han skulle holde sig inden for visse rammer, og ellers måtte han få tilladelse af en ‎overordnet. Det forhold, at han i mange år havde haft titel af ”distriktschef”, var uden ‎betydning. Det afgørende var stillingens reelle indhold – ikke titlen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder er omfattet af ‎Lederaftalen, må vurderes ud fra stillingens reelle indhold og ikke ud fra ‎stillingsbetegnelsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet